Disposicions generals

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (BOE núm. 80, de 3 d’abril), modificada per la Llei 39/1988, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 9/1991, de 22 de març (BOE núm. 74, de 27 de març); per la Llei 31/1991, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 10/1993, de 21 d’abril (BOE núm. 96, de 22 d’abril); per la Llei 39/1994, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 13/1995, de 18 de maig (BOE núm. 119, de 19 de maig); per la Llei 4/1996, de 10 de gener (BOE núm. 11, de 12 de gener); per la Llei 7/1997, de 14 d’abril (BOE núm. 90, de 15 d’abril); per la Llei 34/1998, de 7 d’octubre (BOE núm. 241, de 8 d’octubre); per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei 11/1999, de 21 d’abril (BOE núm. 96, de 22 d’abril); per la Llei 55/1999, de 29 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 14/2000, de 29 de desembre (BOE núm. 313, de 30 de desembre); per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre (BOE núm. 278. de 21 de novembre); per la Llei 57/2003, de 2003, de 16 de desembre (BOE núm. 301, de 17 de desembre); per la Llei 1/2006, de 13 de març (BOE núm. 62, de 14 de març); per la Llei 7/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 d’abril); per la Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE núm. 128, de 29 de maig); per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre); pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny (BOE núm. 154, de 26 de juny); per la Llei 25/2009, de 22 de desembre (BOE núm. 30, de 23 de desembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener de 2011);  per la Llei 2/2011, de 4 de març (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013).

 

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 147, de 20 de juny; correcció d'errades en el BOE núm. 17, de 20 de gener de 1986), modificada per la Llei orgànica 1/1987, de 2 d'abril (BOE núm. 80, de 3 d'abril); per la Llei orgànica 8/1991, de 13 de març (BOE núm. 63, de 14 de març; correcció d'errades en el BOE núm. 65, de 16 de març); per la Llei orgànica 6/1992, de 2 de novembre (BOE núm. 264, de 3 de novembre); per la Llei orgànica 13/1994, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març); per la Llei orgànica 3/1995, de 23 de març (BOE núm. 71, de 24 de març); per la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre (BOE núm. 281, de 24 de novembre); per la Llei orgànica 1/1997, de 30 de maig (BOE núm. 130, de 31 de maig); per la Llei orgànica 3/1998, de 15 de juny (BOE núm. 143, de 16 de juny); per la Llei orgànica 8/1999, de 21 d'abril (BOE núm. 96, de 22 d'abril); per la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny (BOE núm. 154, de 28 de juny); per la Llei orgànica 1/2003, de 10 de març (BOE núm. 60, d’11 de març; correcció d’errades al BOE núm. 207, de 29 d’agost); per la Llei orgànica 16/2003, de 28 de novembre (BOE núm. 286, de 29 de novembre); per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març); per la Llei orgànica 9/2007, de 8 d’octubre (BOE núm. 242 de 9 d’octubre); per la Llei orgànica 8/2010, de 4 de novembre (BOE núm. 268, de 5 de novembre); per la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener); per la Llei orgànica 3/2011, de 28 de gener (BOE núm. 25, de 29 de gener), i per la Llei orgànica 7/2011, de 15 de juliol (BOE núm. 170, de 16 de juliol).

Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17 d’abril), modificat pel Reial decret 1382/2002, de 20 de desembre (BOE núm. 305, de 21 de desembre; correcció d’errades al BOE núm. 8, de 9 de gener); per l’Ordre INT/2838/2003, de 14 d’octubre (BOE núm. 249, de 17 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2007, de 8 de març (BOE núm. 60, de 10 de març); pel Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 299 de 14 de desembre); per l’Ordre INT/3816/2007, de 19 de desembre (BOE núm. 310 de 27 de desembre); per l’Ordre INT/662/2011, de 23 de març (BOE núm. 75 de 29 de març, correcció d’errades al BOE núm. 89 de 14 d’abril); per l’Ordre INT/2609/2011, de 28 de setembre (BOE núm. 237 d’1 d’octubre); per l’Ordre INT/529/2014, de 28 de març (BOE núm. 82, de 4 d’abril), i per l’Ordre INT/358/2015, de 27 de febrer (BOE núm. 54, de 4 de març de 2015).

Acord de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, sobre el repartiment del nombre de diputats corresponent a la Diputació Provincial de Lleida.

Convocatòria

 

Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2015 (BOE núm. 77, de 31 de març de 2015)..

Composició de les juntes electorals

Reial decret 711/2012, de 16 d´abril, pel qual es nomenen els vocals de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 94, de 19 d´abril).

Reial decret 1106/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomenen els vocals de procedència no judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Reial decret 1107/2012, de 16 de juliol, pel qual es nomena un vocal de procedència judicial de la Junta Electoral Central (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

Resolució de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral Central, de designació de vocals no judicials de les juntes electorals provincials als quals es refereix l’article 10.1 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, en relació amb les eleccions de 24 de maig de 2015 (BOE núm. 110, de 8 de maig).

 

Barcelona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta electoral Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar de vocals judicials (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Igualada (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Berga (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Granollers per a les eleccions municipals 2015 (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Mataró per a les eleccions municipals 2015 (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Sabadell (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Terrassa  (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vic (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Anunci d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica l’acta de constitució de la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú (BOP de Barcelona, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat (BOP de Barcelona, de 2 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relació amb la constitució de la seva junta electoral (BOP de Barcelona, d’11 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Mataró, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, sobre el nomenament dels vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Berga, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de nomenament de vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 13 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Manresa, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 15 de maig), modificada per Edicte de 10 de juny de 2015 (BOP de Barcelona, de 23 de juny).

Edicte de 15 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 15 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Igualada, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vic, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 18 de maig).

Edicte d’11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Granollers, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 19 de maig).

Edicte d’12 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de L’Hospitalet de Llobregat, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 19 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Sabadell, de nomenament de vocals no judicials (BOP de Barcelona, de 20 de maig).

Edicte de 18 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Terrassa, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 20 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 22 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Barcelona, sobre la constitució definitiva de la seva Junta Electoral (BOP de Barcelona, de 26 de maig).

Edicte de 26 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, sobre la pressa de possessió del càrrec d’una vocal suplent i la nova constitució definitiva de la Junta electoral de Zona (BOP de Barcelona, de 3 de juny).

 

Girona

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral Provincial de Girona (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona d’Olot (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Figueres (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Girona (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 31 de març de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners (BOP de Girona núm. 67, de 8 d’abril).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Girona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona d’Olot, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Figueres, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Girona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Girona núm. 90, de 12 de maig).

Edicte de 13 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Girona núm. 94, de 18 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Girona núm. 98, de 22 de maig).

 

Tarragona

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona núm. 86, de 14 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Reus (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tarragona (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte de 2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Tortosa (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Valls (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta Electoral de Zona de Vendrell (BOP de Tarragona núm. 81, de 8 d’abril).

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució de la Junta de Zona de Reus per renúncia de la presidenta (BOP de Tarragona núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona  (BOP de Tarragona núm. 109, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Reus, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 110, de 13 de maig).

Edicte de 12 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, sobre la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP de Tarragona núm. 111, de 14 de maig).

Edicte de 11 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tortosa, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 113, de 16 de maig), modificada per Edicte de 30 de juny de 2015 (BOP de Tarragona núm. 152, de 2 de juliol).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Valls, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 115, de 19 de maig).

Edicte de 14 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona del Vendrell, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP de Tarragona núm. 115, de 19 de maig).

 

Lleida

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral Provincial de Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Balaguer (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Cervera (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’3 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de la Lleida (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’1 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Tremp (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte d’2 d’abril de 2015, pel qual es publica la constitució inicial de la Junta Electoral de Zona de Vielha (BOP de Lleida núm. 65, de 7 d’abril de 2015).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral Provincial (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Balaguer, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 7 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Cervera, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 5 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de la Seu d’Urgell, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 8 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Tremp, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).

Edicte de 6 de maig de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Vielha, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona (BOP Lleida núm. 89, de 12 de maig).
Coalicions i associacions d´agrupacions d´electors

Acord de 29 de març de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la constitució de coalicions electorals a l’efecte d’eleccions municipals, consells comarcals i diputacions provincials.

Acord de 13 de desembre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre diverses consultes sobre denominació i altres extrems referits a coalicions.

Acord de 12 d’abril de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la presentació de candidatures i la suma de vots per a entitats d’àmbit supramunicipal.

Sistema electoral

Reial decret 529/1983, de 9 de març, pel qual es fixen els partits judicials de cada província, a l’efecte de les eleccions a diputacions provincials (BOE núm. 64, de 16 de març; BOE núm. 65, de 17 de març, i BOE núm. 66, de 18 de març; correcció d’errades al BOE núm. 76, de 30 de març).

Acord de 17 de juny de 1993, de la Junta Electoral Central, sobre el càlcul de l’anomenada barrera legal.

Acord de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre si els alcaldes dels municipis que funcionen en règim de consell, han de computar-se a l'hora de realitzar la distribució de llocs de diputats provincials en cada partit judicial.

Acord de 22 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de procedir a l'escrutini i posterior constitució dels consells comarcals i diputacions provincials quan hi hagi recursos contenciosos electorals.

Acord de 20 de juny de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre la suma de vots d’entitats polítiques per a l’assignació de llocs de diputats provincials.

Acord de 23 d’octubre de 2006, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre còmput de vots d’una coalició a efectes d’elecció de diputat provincial.

Acord de 18 de gener de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre consulta sobre possibilitat de sumar vots de diferents formacions polítiques per l’assignació de diputats provincials.

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica el repartiment del nombre de diputats corresponent a la Diputació Provincial de Barcelona (BOP de Barcelona, de 14 d’abril de 2015).

Edicte de 10 d’abril de 2015, pel qual es publica el repartiment del nombre de diputats corresponent a la cada partit judicial de la Diputació Provincial de Tarragona (BOP de Tarragona, núm. 87, de 15 d’abril de 2015).

Acord de 10 d’abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Lleida, sobre el repartiment del nombre de diputats corresponent a la Diputació Provincial de Lleida.

Proclamació oficial de resultats

Reial decret 2322/1983, de 15 de juny, pel qual es disposa la publicació dels resultats electorals en els diaris oficials (BOE núm. 212, de 5 de setembre).

 

Recursos

Instrucció de 28 de maig de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis i tràmits dels recursos a què fa referència l'article 108.3 de la Llei orgànica del règim electoral general (BOE núm. 128, de 30 de maig).

Acord de 20 de gener de 2000, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s’aproven les normes sobre la tramitació dels recursos d’empara a què es refereix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (BOE núm. 21, de 25 de gener).

Sentència núm. 149/2000, d’1 de juny, del Tribunal Constitucional. Qüestió d’inconstitucionalitat núm. 2426/1996, del Tribunal Constitucional, per la qual es declara la inconstitucionalitat i la consegüent nul·litat de l’expressió “judicial” continguda en l’últim incís de l’article 21.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (suplement al BOE núm. 156, de 30 de juny).

Instrucció 11/2007, de 27 de setembre, sobre el procediment de tramitació dels recursos contra els acords de les juntes electorals previst en l’article 21 de la LOREG (BOE núm. 239, de 5 d’octubre).

Acord de 6 de juliol de 2007, de la Junta Electoral Central, sobre la possibilitat de celebrar l’elecció de diputats provincials després d’haver resolt els recursos.

 

 

Constitució de les diputacions provincials

Resolució de 23 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, sobre els terminis per a la constitució de les diputacions provincials.

Instrucció 9/2007, de 19 de juny, de la Junta Electoral Central, sobre la interpretació de l’article 205.1 de la LOREG pel que fa al moment d’iniciar les operacions tendents a constituir les diputacions provincials en el supòsit que es plantegin recursos contenciosos electorals o s’hagin de convocar noves eleccions en algun municipi de la província (BOE núm. 148, de 21 de juny).