• Imprimeix

Eleccions

Consell General d'Aran

El Consell General d’Aran és la institució representativa, de govern i d’administració d’Aran, el qual assumeix, amb caràcter general, la gestió ordinària de l’Administració de la Generalitat en el territori d’Aran.

Consells Comarcals

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015.

Municipals

El dia 24 de maig de 2015 tindran lloc les eleccions municipals en tots els municipis de l’Estat espanyol. En aquestes eleccions s’escolliran els membres que formaran part de les corporacions municipals o els ajuntaments durant els propers quatre anys..

Diputacions Provincials

Les diputacions provincials són els òrgans de govern de la província i tenen caràcter supramunicipal.Són òrgans d’elecció indirecta, ja que la seva composició s’estableix a partir dels resultats de les eleccions municipals.