Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

Hemeroteca
Primavera-estiu 2005


La integració (socio)lingüística de la nova immigració


idiomes


El repte dels plans pilot per a l'impuls del coneixement i l'ús de la llengua catalana: del coneixement a l'ús social
 per Dolors Solà  
versió en anglès

Els Plans pilot per a l’impuls del coneixement i l’ús de la llengua catalana promoguts pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, s’apliquen durant el període de temps setembre 2004-desembre 2005 en set municipis de Catalunya –Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. L’objectiu d’aquests Plans pilot és aconseguir quela llengua catalana sigui la llengua vehicular, la llengua comuna de les persones que viuen a Catalunya iuna via d’inclusió social. L’experiència servirà, un cop aplicades les correccions que calguin, de model, i perquè posteriorment espugui difondre i estendre, gradualment, a altres localitats.

 

El programa d'integració lingüística en català "Voluntaris per la llengua": dades per a l'avaluació
 per Joan Solé Camardons, Jonatan Castaño i Agustí Díaz

versió en anglès

Aquest article estudia el programa “Voluntaris per la llengua”, triangulant l’anàlisi estadística quantitativa i l’anàlisi qualitativa de contingut d’entrevistes personals. Així, en primer lloc se situa el programa en un context general per després crear una tipologia de voluntaris i d’aprenents del programa, i es proposa un model explicatiu sobre els factors que afavoreixen l’aprofitament lingüístic de l’experiència entesa com la integració de la capacitat per parlar català i l’ús lingüístic subjectiu. D’altra banda, s’indaga en la influència del programa sobre la integració social de l’aprenent. Finalment, es donen algunes orientacions per establir millores en el programa tenint en compte aquestes anàlisis.

 

Diversité sociolinguistique et ressources partagées. Regards critiques sur les politiques d'intégration linguistique en Belgique
 per Philippe Hambye et Silvia Lucchini
 
versió en català
versió en anglès

Cette contribution examine les différentes actions menées par les pouvoirs publics belges qui visent, directement ou non, l’intégration linguistique des populations immigrées. Après avoir décrit brièvement l’état des mouvements d’immigration en Belgique, nous présentons dans un premier temps les logiques sous-jacentes des politiques d’intégration belges, en distinguant le cas de la partie francophone du pays et celui de la partie néerlandophone, sachant que ces politiques sont du ressort d’instances de pouvoir différentes dans les deux communautés. Nous nous concentrons néanmoins sur la situation de la Wallonie et de Bruxelles qui constitue notre champ de recherche de prédilection. Nous proposons ensuite une évaluation critique des mesures prises par les gouvernements communautaires, avant de proposer une réflexion sur les enjeux d’une transformation des conceptions courantes de l’intégration et de l’immigration en Belgique.

 

L’entorn sociolingüístic i la construcció dels repertoris lingüístics de l’alumnat immigrat a Catalunya
 per Virgínia Unamuno

versió en anglès

Aquest article és part d’una recerca que comprèn l’estudi de les pràctiques sociolingüístiques d’una trentena d’alumnes, d’edats compreses entre 10 i 15 anys, escolaritzats en diversos centres educatius a Barcelona, Lleida, Molins de Rei i Salt. L’article està articulat en quatre apartats. En el primer, es presenta el marc de la recerca, la població i les dades que s’hi tindran en compte. A continuació, ens aproparem als espais d’ús i d’aprenentatge de llengües –l’entorn sociolingüístic– d’aquests joves alhora que observem les categoritzacions que es fan de les diferents llengües a partir de l’anàlisi de dades obtingudes mitjançant entrevistes. En el tercer apartat, considerarem algunes maneres de gestionar els recursos plurilingües de què disposen nois i noies durant la realització de tasques en aules de llengua (català, castellà i anglès). Finalment, es presentaran algunes consideracions finals.

 

Multilingual Cities Project: Crossnational Perspectives on Immigrant Minority Languages in Europe
 per
Guus Extra & Kutlay Yağmur
versiˇ en catalÓ Few studies have taken both a crossnational and a crosslinguistic perspective on the status and use of IM languages in Europe (Jaspaert & Kroon 1991, Extra & Verhoeven 1993b, 1998, Fase et al. 1995, Ammerlaan et al. 2001). Here we present the rationale, methodology, and outcomes of the Multilingual Cities Project, carried out as a multiple case study in six major multicultural cities in different EU member-states. Our focus will be on the two major private and public domains in which language transmission occurs, i.e. the home and the school, respectively. For a full report we refer to Extra & Yağmur (2004).