Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

Hemeroteca
Hivern 2008


La llengua i els joves


idiomes


Els joves, les llengües i les identitats
 per Joan Pujolar
versió en anglès

Aquest volum pretén contribuir a la nodrida tradició d’estudis i reflexió sobre joves i llengua en la sociolingüística catalana. Ha vingut parcialment motivat pel fet que, dins el Pla d’acció 2005-2006 de la Secretaria de Política Lingüística, hi havia com a objectiu prioritari el foment de l’ús del català entre els joves, que incloïa, entre altres mesures, la realització i la difusió d’estudis sobre el tema. De tota manera, aquest número de Noves SL no pretén fer un “estat de la qüestió” exhaustiu de la recerca sobre llengua i joves. En aquesta introducció, el que faré és analitzar la trajectòria d’aquestes recerques dins la sociolingüística catalana des d’un punt de vista que lliga qüestions polítiques i qüestions teòriques. Després d’això, les contribucions al volum de diversos autors estan dividides en dues seccions: en la primera, tres articles mostren noves orientacions en l’estudi de les pràctiques lingüístiques dels joves; en la segona hi ha un recull dels estudis més recents que s’han fet (i hem pogut publicar aquí) dins l’àmbit català sobre llengua i joves. A partir d’aquests escrits, faig també una reflexió sobre els canvis teòrics i epistemològics que està vivint la sociolingüística tant a nivell català com a nivell internacional, i que afecten de manera directa l’enfocament de la recerca sobre joves i llengua.

 

Gender, consumption, and interaction among American youth
by Mary Bucholtz

versiˇ en catalÓ

The present article draws on ethnographic data from a sociolinguistic study of a racially and economically diverse urban California high school to argue that through discourses of consumption—talk about where they shop and what they buy—teenagers position themselves as economic agents while locating themselves as particular kinds of classed and gendered subjects in ways not wholly anticipated or intended by advertisers. The use of particular language varieties, in this case African American Vernacular English, enters into the same symbolic economy in which consumption is used for the construction of style. The article demonstrates the necessity of examining the local ethnographic perspectives of young people themselves in the analysis of the social practices and meanings of consumption.

 

Els posicionaments polítics dels joves catalans. Una aproximació en clau lingüística
 per Isaac Gonzàlez i Balletbò
versió en anglès

L’article proposa una reflexió sobre la manera com els joves catalans viuen i perceben la política, basada en les principals aportacions de la recerca Participació, política i joves. Una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l’afecció política de la joventut catalana (González, Collet i Sanmartín, 2007). Ens detenim especialment en la comprensió dels quatre replegaments –simbòlic, lúdic, retòric i ètic- que dibuixen el sentit del posicionament polític de la majoria dels joves catalans. Finalment observem quina incidència té la llengua catalana en el mapa dels posicionaments polítics juvenils.

 

'Glocalised' Youth Culture as Linguistic Performance: Media Globalisation and the Construction of Hybrid Identities
 by Joe Grixti
versiˇ en catalÓ

This article explores how young people’s cultural identities are being increasingly redefined in complex linguistic and performative relation to trans-cultural media experiences. Drawing on interviews with young people living in Malta, it examines children’s and young adults’ use of and attitudes to language in a post-colonial bilingual context in order to develop a more nuanced understanding of the global-local interface informing the construction of contemporary youth identities. It argues that young Maltese people’s performative and linguistic constructions of their cultural identities provide a striking example of ‘glocal’ hybridity, irrespective of whether they choose to claim Maltese or English or a combination of the two as the primary marker of their cultural identity.

 

Els adjectius 'catalufo' i 'cholo' com a produccions culturals
per Roger Martínez
versió en anglès

Aquest article analitza, a partir d’exemples empírics concrets, com les pràctiques i les identificacions lingüístiques dels joves s’articulen amb altres elements com ara la música, els estils juvenils, la classe social o les identificacions nacionals. L’objectiu és veure com es produeixen culturalment les formes culturals que combinen formes simbòliques i significats “globals” o “transnacionals” amb d’altres de locals.


Everyday antiracism in ethnolinguistic crossing and stylisation
by Ben Rampton  
versiˇ en catalÓ

In this article, I shall discuss my research on ethnically mixed friendship groups in an English neighbourhood where there was a substantial population with roots in the Indian subcontinent.My sociolinguistic analyses concentrated on youngsters of African Caribbean and Anglo descent using Punjabi, youngsters of Punjabi and Anglo descent using Caribbean Creole, and all three using a form of stylised Asian English.Focusing on language ‘crossing’ and ‘stylisation’ like this, I was able to collect a lot of evidence on the ways in which youngsters used language and the tiny details of talk to negotiate ethnic difference and race division, and in the first section, I will provide a glimpse of my findings. After that, I shall offer an interpretation of the antiracism that this involved, and I shall conclude with some implications.

 

  Caracterització sociolingüística dels joves de Catalunya: un model explicatiu dels usos lingüístics
per Anna Torrijos
versió en anglès

Aquest article exposa les conclusions d’un treball sobre els usos lingüístics dels joves a Catalunya. L’objectiu final del treball ha estat visualitzar alguns factors d’un model explicatiu del usos lingüístics dels joves catalans prenent com a punt de partida el fet que tot i l'alt grau de competència en català adquirida dels joves a l'escola no es dóna una correspondència en els usos. Per fer-ho s’han combinat tècniques qualitatives i quantitatives utilitzant les dades de dos estudis promoguts per la Generalitat de Catalunya: l’estudi de Grups de discussió per a l'avaluació de la campanya "Dóna corda al català", promogut per la Secretaria de Política Lingüística, i l’Enquesta als joves de Catalunya 2002, promogut per la Secretaria General de Joventut.