Generalitat de Catalunya
  Web de la Generalitat de Catalunya
castellano english
contacte mapa web accessibilitat
 avanšada

>> Ponències

 

 

 

 

 
 
>>Experiència del "sistema d'informació base" a emprar globalment per part de la societat: sector públic, sector empresarial i ciutadanía.


Rolf Ahlfors


Ponència
Fotografia


 
 
 
 
 
>>Internet i la xarxa institucional a l’administració catalana.


Eduard Aibar / Ferran Urgell


Ponència
Fotografia


 
 
 
 
 
>>Com n'és de lliure la comunicació lliure? Normativa estatal a l'era de la Comunicació Sense Fil: una perspectiva internacional

Jonathan Aronson

Fotografia

 
 
 
 
 
>>Participació ciutadana: El projecte de la Generalitat de Catalunya.

Joaquim Brugué

Fotografia
 
 
 
 
 
>>La ciutat en xarxa: comunicació ubiqua i espai urbà sota el nou paradigma tecnològic


Federico Casalegno

Les tecnologies interactives en xarxa canvien fonamentalment la relació entre l’entorn urbà, la producció/difusió de la informació i les activitats socials.
Discutirem primer algun projecte europeu explorant el nou paradigma tecnològic, centrant-nos després en l’impacte de les tecnologies de comunicació mòbil a les ciutats i comunitats.
Aquests aspectes són crucials per als governs de cara a adoptar un paper significant en la millora de la democràcia i l’augment de la implicació ciutadana en el govern local.

Fotografia

 
 
 
 
 
>>Aprenent del món dels negocis

Carles Casanovas

Ponència
Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
 
>>La reforma administrativa i la modernització de la democràcia: la promesa de l’e-governance

Manuel Castells

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
 
>> E-Governance. El govern i els ciutadans: Un cercle virtuós


Marta Continente

Ponència
Fotografia

 
 
 
 
 
>>Taula rodona sobre e-governance a Catalunya

Antoni Fernandez Teixidó

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
 
>>Autonomia cultural i comunicació sense fils: Xarxes a Catalunya.

Oriol Ferran i Riera

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
 
>>Internet i govern: Temes i estils en les experiències internacionals.

Jane Fountain

Ponència
Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
>>Taula rodona sobre e-Governance a Catalunya


Ramón García-Bragado

Fotografia

 
 
 
 
>>Xarxes de Moviments ciutadans i autoritats locals: actors principals per a desenvolupar una nova manera de governar a nivell local i global

Véronique Kleck

El concepte d’e-democràcia, o democràcia electrònica, subratlla la fascinació que tenen les nostres societats per les noves tecnologies i l’esperança de que la tecnologia pugui solucionar tots els nostres problemes. Però la lògica econòmica capitalista està posant, d’una manera dramàtica, en perill les nostres democràcies a nivell local i global.
En aquest context, les xarxes ciutadanes i les autoritats locals juguen un paper fonamental en la revolució de la informació i asseguren que l’ús de les noves tecnologies serà políticament guiat cap a un reforçament de la democràcia.
Durant la ponència, analitzarem algunes de las xarxes ciutadanes actives a França i Europa, així com el paper de les autoritats locals dins el context de la Cimera Mundial de la Societat de la Informació.

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
>>Usos d’Internet als Serveis Municipals i Participació Ciutadana en un país de banda ampla: Corea

Dr. John H. Lee,
President de l’Institut Coreà de Desenvolupament Estratègic de la Informació.

Durant els darrers 20 anys, el govern coreà ha fet esforços per portar la seva societat cap a la era d’una economia basada en el coneixement: ampliant la infrastructura de les comunicacions, construint un marc d’e-Government, i promocionant la indústria de les tecnologies de la informació. La ràpida evolució dels serveis de banda ampla a Corea ha estat possible gràcies a la combinació de tres factors clau: Fortes iniciatives de govern, motivacions econòmiques i factors socioculturals.
Segons el ranking de l’ITU, al 2003, Corea es va situar primera i tercera del món en termes de tarifa de subscripció a Internet d’alta velocitat i proporció d’usuaris d’Internet respectivament.

A Corea, Internet ha permès millorar els serveis civils via e-Government i un desenvolupament regional equilibrat a través d’e-Goverenment local, i contribueix a arrelar la democràcia a través de la promoció de la participació civil.
La creació d’un e-Government a Corea era necessari per tal d’adaptar-se al nou paradigma emergent que canviarà les pràctiques i serveis de govern al segle XXI. Corea s’està esforçant ara per completar les noves iniciatives d’e-Government basades en l’actual xarxa d’informació, que és la més avançada del món. El e-Government de Corea té tres objectius bàsics: desenvolupar serveis innovadors de govern; crear un govern basat en el mercat que doni suport a la iniciativa privada; construir un govern efectiu, transparent i més democràtic.

Per assolir aquests objectius, el govern coreà ha definit 10 punts claus entre els quals destaca el procés de treball digitalitzat, la creixent participació civil en assumptes de govern, i el reforç dels sistemes de seguretat de la informació. Aquests 10 punts són plans d’actuació per l’e-Government que inclouen 31 projectes concrets prioritaris, com l’e-vot, l’e-elecció, i l’e-Government local. L’e-Government local és important per promoure la descentralització i la participació pública. Contribueix a millorar la qualitat de vida, realçant l’eficiència de l’administració i donant suport a la revitalització de l’economia local. El projecte d’e-Government local consisteix en 9 accions destacades tals com unir la divisió digital ampliada per la distribució desproporcionada de la informació i els ràpids canvis socials originats pels avenços en la tecnologia i les comunicacions; designar el “Model de Ciutat de la Informatització” en tots els municipis; modernitzar l’equipament de comunicacions de la xarxa d’informació de l’administració local; i proveir de serveis de comunicació d’alta velocitat.

Finalment, la participació ciutadana en els assumptes polítics i la vida pública a través d’Internet ha esdevingut un fenomen social a Corea. Desafiant l’antiga protecció i corporativisme polític, els internautes coreans estan fent servir Internet per a canviar les pràctiques i els procediments en política. Diversos actes recents a Corea demostren aquest poder de participació online. Els ciutadans de la web han mostrat el poder que els fòrums de discussió online poden donar als pobles.

Ponència
 Fotografia

Veure vídeo Vídeo


 
 
 
 
 
>>La reforma administrativa i la modernització de la democràcia: la promesa de l’e-governance

Erkki Liikanen

Fotografia
 
 
 
 
 
>>Inauguració de les jornades

Ernest Maragall

Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
>>Reinventant la Democràcia a Amèrica: empresaris i activistes cívics utilitzant la Web no només com a eina sinó com a model organitzatiu per a reestructurar les associacions polítiques

Don Means

La història recent de les eleccions nacionals als Estats Units gira entorn als mitjans de comunicació. A nivell estructural s’assembla a la indústria publicitària, que utilitza totes les eines modernes del marketing massiu.

Per a la campanya política això consisteix bàsicament a trobar un candidat (producte), augmentar el pressupost a través de donants adinerats (inversors), enquestes conductores (tests de marketing), i anuncis (anuncis).

Durant els anys 2003 i 2004 Internet ha alterat aquesta fórmula de la mateixa manera que ho ha fet amb els esquemes de comerç des de 1995. El ciutadà corrent, com el seu alter ego consumidor, té ara un millor i major accés a les fonts d’informació comparativa i estan cada vegada més compromesos en compartir les seves opinions, d’una manera més fàcil i àmplia.

Malgrat que aquest fet es va preveure fa més de deu anys, no ha estat fins ara que ha arribat a un punt de massa crítica. El que no es va predir era que la gent faria servir, per a l’activisme nacional a nivell local, eines d’Internet per a organitzar-se com ara Meet UP.

Aquests fenòmens s’estan convertint en la base d’un nou moviment als Estats Units que està posant a prova, a tots els nivells, els mètodes tradicionals de reclutament, organització i mobilització per a aconseguir objectius polítics. Com passa a altres activitats de la societat, Internet està fent possible una àmplia varietat d’associacions polítiques descentralitzades, autogestionades i ràpidament canviants.

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
>>El model Barcelona II: Internet, intranets, govern local, i informació ciutadana a la ciutat de Barcelona


Esteve OllÚ
Investigador de la London School of Economics

La ponència presentarà les conclusions generals de l’estudi empíric sobre la tranformació tecnològica i organitzativa del Ajuntament de Barcelona així com també algunes consideracions generals sobre l’e-governance. En la recerca empírica, part del Projecte Internet Catalunya de la Universitat Oberta de Catalunya, es va analitzar la interacció entre innovació tecnològica, canvi organitzatiu i transformació dels serveis públics i els processos polítics a l'Ajuntament de Barcelona durant més de dos anys. Prenent com a hipòtesi de partida l'emergència d'un possible model Barcelona II (paral•lel al model Barcelona, un exemple internacionalment reconegut de combinació de polítiques urbanes), es van estudiar les transformacions internes del consistori barceloní vinculades amb l'ús innovador de les TIC i es relacionaren amb el conjunt de canvis socials i polítics que interaccionen en aquest procés.

Ponència
Fotografia
Veure vídeo Vídeo


 
 
 
 
 
>>Taula rodona sobre e-governance a Catalunya

Artur Serra

Fotografia
Veure vídeo Vídeo
 
 
 
 
 
>>Taula rodona sobre e-governance a Catalunya

Jordi Valls

Fotografia
Veure vídeo Vídeo

 
 
 
 
>> Experiències internacionals

Christian Vergez

Ponència
Fotografia
Veure vídeo Vídeo

 

Tornar a la home