PRESENTACIÓ
JUSTIFICACIÓ
LÍNIES EDUCATIVES
COM TREBALLAR-HO?
BIBLIOGRAFIA
 
 
Material per a l'activitat «
Imprimir «
Videofòrum "Dilemes morals" (variació: Joc de rol)
BREU DESCRIPCIÓ
Projecció d’un curtmetratge en el qual es planteja un “dilema moral” relacionat amb la mobilitat. Després es planteja un debat amb el grup. Una altra possiblilitat és fer un joc de rol a partir de la història que es presenta al DVD.
OBJECTIUS
• Reflexionar sobre les conductes relacionades amb la mobilitat que suposen un risc.
• Reflexionar sobre les raons que ens fan decidir la nostra conducta.
• Potenciar la presa de decisions autònoma i responsable.
CONTINGUTS ESPECÍFICS

• Comportaments de risc.
• Comportaments d’autoprotecció.
• Procés de presa de decisions: informació-anàlisi-reflexió i valoració-conducta.
• Influències i pressió de grup.
• Dilema moral.

METODOLOGIA / INSTRUCCIONS
Prèviament a la realització de l’activitat, el monitor/a hauria de visionar les diferents històries que es proposen per escollir les que puguin tenir més interès segons les característiques i necessitats dels participants.
Les fases que es poden seguir són:
1. Preparació de l’espai. Es recomana que els participants es col·loquin en forma d’U o
   en cercle.
2. Introducció al dilema. El monitor/a explica què és un dilema i com es desenvoluparà
   l’activitat. Una situació és considerada com un dilema moral si:
   • Té dues i només dues sortides possibles.
   • No hi ha una solució “bona” i una altra de “dolenta”.
   • El subjecte es pot identificar fàcilment amb el protagonista i la situació.
   • No té un “final”. No té una “solució”.
3. Visualització d’una de les històries.
4. Treball individual. Cada noi i cada noia han de pensar què farien si fossin els
   protagonistes de la història. Es pot formular la pregunta: “Què penses que hauria de
   fer el protagonista?”
   En funció de l’elecció, es divideixen en dos grups, que s’han diferenciat en l’espai: una
   zona per als que han decidit “A” i una altra zona per als que han decidit “B”.
5. Treball grupal. Es fan petits grups que han de donar resposta a la pregunta: “Quins
   motius tindria el protagonista per prendre aquesta decisió?”. Cada grup ha d’escollir       un portaveu. S’ha d’intentar que cadascuna de les decisions tingui, aproximadament,    el mateix nombre de portaveus.
6. Exposició. Es posen en comú les reflexions de cada grup.
7. Discussió. Cada participant pot expressar la seva opinió. Fins i tot es pot canviar de
   bàndol en qualsevol moment.

8. Conclusió. El dilema hauria de quedar obert i sense una solució “correcta”, però es
   poden introduir algunes reflexions sobre les conductes de risc i les conductes
   d’autoprotecció.

RECURSOS / MATERIALS
Podeu obtenir aquests materials audiovisuals enviant un correu electrònic a l’adreça d’educació per a la mobilitat segura del Servei Català de Trànsit (edums@gentcat.cat)
DVD: La cita i altres històries. (A partir de 14 anys)
Es plantegen 3 dilemes:
• Ventafocs (4 min)
• El casc o l’examen (4 min)
• La cita (4 min)
DVD: La cangur i altres històries. (de 12-14 anys)
Es plantegen 3 dilemes:
• La cangur (4 min)
• On vas amb això al cap? (4 min)
• El pas elevat (4 min)
A cada DVD hi ha un petit documental adreçat a educadors/ores per donar pautes per dinamitzar el debat.
 
PROPOSTES D'ACTIVITATS
3-8 ANYS
8-13 ANYS
13-17 ANYS
Mobilitat i conflicte
La nostra cancó
L'herència de Prudenci
La decisió dificil
I tu... què faries?
Carnet de conduïr
Dilemes morals
La bandera