Fòrum de debat
Castellano
English

 

 

Residus sòlids urbans: eliminar o reduir?
Número 29 - juliol de 2001
 

Editorial

"Eliminar" residus o gestionar materials
Enric Tello
La problemÓtica dels residus tÚ una estreta relaciˇ amb els nostres estils de vida. La nova cultura dels residus significa orientar el canvi tecnol˛gic i els hÓbits socials cap a l'ecoeficiŔncia, el consum responsable, la recuperaciˇ i la minimitzaciˇ del rebuig.

 

Són necessaris els dipòsits controlats de residus?
Lluís Otero
Els dipòsits controlats de residus són infraestructures ambientals de nova generació. S'analitza si són la millor opció, ambientalment i econòmicament, per a la gestió dels residus.

La incineració de residus: és una alternativa?
José María Baldasano

La qualitat de les noves instal·lacions i l'estricta legislació pel que fa a les emissions a l'atmosfera porten a l'autor a afirmar que la incineració és una de les alternatives de base en el conjunt d'un sistema integrat de residus.

Buidant de matèria orgànica la bossa de les escombraries
Josep Puig
L'autor argumenta sobre les possibilitats del compostatge a petita escala, inclosos els habitatges situats a nuclis urbans, i relata la seva experiència personal.


El paper de la ciutadania
Joan Subirats
L'autor reflexiona sobre com influir en la ciutadania per aconseguir certs canvis en els hàbits de consum, sobre com afavorir la recollida selectiva de residus i sobre la necessitat de plantejar models urbans més sostenibles.

Entrevista a Salvador Rueda
Lluís Reales

Normativa ambiental
Ignasi Doñate
La regulació dels residus en l'àmbit local.


Medi Ambient. Tecnologia i Cultura no s'identifica necessàriament amb l'opinió que expressen els articles signats
© Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
DL: B-44071-91
ISSN:  1130-4022