Fòrum de debat

 
 
Números anteriors


Democracia ambiental
Núm. 26 -  juny 2000

Aigua: gestionar l'escassessa
Núm. 25 - gener 2000

La societat del risc
Núm. 24 - octubre 1999

La gestió del rerepaís
Núm. 23 - abril 1999 

El paisatge ambiental a Catalunya  l'any 2050
Núm. 22 - Desembre 1998
 

 
  Benvinguts a la  versió electrònica de la Revista Medi Ambient.

Aquesta iniciativa de posar la Revista a la xarxa pretén oferir un fòrum de debat: esperem rebre opinions, comentaris, suggeriments i desacords al voltant dels articles que es publiquen. 

Totes les opinions que s'emetin es faran arribar a l'autor de l'article comentat. A més, se seleccionaran els comentaris més rellevants per publicar-los al següent número --en paper i electrònic-- de la revista


El futur dels espais naturals

Número 27 
Novembre de 2000

 Sumari

 Castellano
 English

 

 

Medi Ambient. Tecnologia i Cultura no s'identifica necessàriament amb l'opinió que expressen els articles signats
©  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Equip redactor
DL: B-44071-91
ISSN:  1130-4022