Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
# 288
Butlletí
de Medi Ambient

DADES ESTADíSTIQUES AMBIENTALS

Departament de Medi Ambient i Habitatge

1 Juliol de 2010
 
 
 

:: Recursos hídrics
En data 9 de juliol del 2010 la reserva d’aigua embassada a les conques internes se situa al 88,83% de la capacitat, amb un volum d’aigua de 620,46 hm3, mentre que el mateix dia de l’any anterior era de 88,67%. 

 

 

Capacitat
màxima

Estat actual
(9.7.2010)

Estat trimestre anterior (5.4.210)

Estat fa un any
(9.7.2009)

hm3

hm3

%

hm3

%

hm3

%

Conques internes

694,45

616,91

88,83

539,63

77,71

615,76

88,67

CHE

3.803,3

3.272

86,03

2.729

71,75

2.995

78,75

 

 Taula 1. Estat de les conques internes de Catalunya i de les conques de la confederació de l'Ebre (9 de juliol 2010)

En data 9 de juliol, la majoria dels embassaments de les conques internes se situen a un 75%-100% de la capacitat màxima, exceptuant el de la Boadella, amb un 40,82%. Catalunya, per tant, manté un nivell d’aigua abundant gràcies a una primavera fresca amb precipitacions abundants esteses gairebé per tot el territori. No obstant això, cal seguir fent una planificació hidrològica adequada i tenir en compte les alternatives existents (dessalinització, recuperació d’aqüífers, millora de xarxes, reutilització i estalvi) per garantir la disponibilitat i la qualitat de l’aigua.

L’aplicació de L’Aigua en temps real proporciona un servei d’informació sobre l’estat de l’aigua a Catalunya en temps real per millorar-ne l’ús i potenciar un millor servei i una difusió de la informació hidrometeorològica disponible. Les diferents consultes poden donar informació, entre moltes altres opcions, sobre la qualitat i la quantitat de l’aigua, tant d’aigües superficials com subterrànies i costaneres; informació específica sobre inundabilitat i espais fluvials, o dades corresponents a la cartografia i les masses d’aigua a Catalunya.

 
 

:: Dades climatològiques

Mapa 1. Temperatura (ºC) mitjana i precipitació (mm) mensual. Abril 2010
El mes d’abril termomètricament ha estat càlid a gran part de Catalunya. Pel que fa a les precipitacions, ha estat un mes sec o molt sec a bona part de les comarques, tret de punts de la comarca d’Osona, on ha estat plujós. L’abril ha estat molt poc ventós, amb dos episodis que només van afectar el nord del Cap de Creus.Mapa 2. Temperatura (ºC) mitjana i precipitació (mm) mensual. Maig 2010


El mes de maig ha estat fred a gran part de Catalunya. Pel que fa a les precipitacions, ha estat un mes plujós o molt plujós a la meitat oriental del país. A la resta, el maig ha estat normal i fins i tot sec en extenses àrees de Ponent. El mes de maig ha estat poc ventós.


Mapa 3. Temperatura (ºC) mitjana i precipitació (mm) mensual. Juny 2010


El mes de juny ha estat normal o fred a gran part del territori. Aquest caràcter fred del mes s’explica molt probablement per la baixa insolació rebuda i les entrades d’aire fred produïdes per les pertorbacions que van afectar Catalunya al llarg dels primers 20 dies del mes. Aquestes entrades d’aire fred van comportar precipitacions en forma de neu a les parts més altes del Pirineu (per sobre dels 1.800 m).
Mapa 4. Temperatura màxima (ºC) 8 de juliol 2010


Durant l'última setmana de juny i la primera de juliol s'ha patit una onada de calor arreu del territori català. En data 8 de juliol les estacions meteorològiques automàtiques han enregistrat valors màxims de temperatura entre 36 i 39 ºC a les comarques de Ponent i Terres de l’Ebre, entre 30 i 35 ºC a la resta de l’interior, i entre 28 i 31 ºC al litoral on la marinada ha frenat les temperatures. Malgrat que persistirà la calor, la temperatura tendirà a baixar lleugerament arreu, tot i que encara és possible que es superi el llindar de temperatura màxima extrema a punts de Ponent; no serà fins la setmana vinent quan la temperatura tendeixi a davallar més clarament.

El Servei Meteorològic de Catalunya té activats avisos de Situació Meteorològica de Risc de nivell 1 per calor. 


 

:: Incendis forestals

Com cada estiu, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona posen en marxa la campanya, coincidint amb l’època de més risc d’incendis forestals.

L’objectiu principal de la campanya és augmentar la conscienciació ciutadana en la lluita contra els incendis forestals, a través d’accions preventives, i també millorar el coneixement del telèfon d’emergències 112.

Amb aquest eslògan es vol recordar que la lluita contra els incendis forestals no és tan sols un problema que s’ha de tenir en compte un cop l’incendi ja s’ha produït, sinó que el problema comença abans, gràcies a la prevenció i a gestos que tots, administracions i ciutadania, hem de considerar.

 

Nombre d’incendis

Hectàrees arbrades

Hectàrees no arbrades

Hectàrees forestals

Període de l’1 de juny al 30 de juny del 2010

CATALUNYA

78

8,178

8,842

17,02

Durant el mes de juny s’han produït un total de 78 incendis. Les comarques on s’han produït més incendis són el Baix Llobregat (9), el Segrià (7) i l’Alt Empordà (6). Ara bé, on s’han cremat més hectàrees forestals és al Segrià, amb un total de 6.445 hectàrees (1.575 hectàrees arbrades i 4.870 hectàrees no arbrades).

Període acumulat: de l’1 de gener al 30 de juny del 2010

CATALUNYA

252

70,489

188,856

259,346

Durant el període acumulat des de l’1 de gener fins al 30 de juny s’han cremat un total de 259,346 hectàrees forestals. Les comarques amb més incendis són el Bages i el Vallès Oriental. Ara bé, on s’han cremat més hectàrees forestals és a la Val d’Aran, amb un total de 126 hectàrees no arbrades en un sol incendi.

Consultar les estadístiques d'incendis forestals  

 

:: Òmnibus

Des del mes de maig del 2008, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) duu a terme unes consultes ciutadanes amb relació al medi ambient en temes sobre la qualitat de l’aire, l’aigua, l’energia, els residus, el medi natural, la mobilitat i d’altres.

L’objectiu d’aquestes consultes és saber la percepció general de la ciutadania sobre l’estat ambiental de Catalunya i els hàbits de la població catalana amb relació al medi ambient. Aquestes consultes es duen a terme dos cops l’any entre una mostra representativa de la població catalana mitjançant un qüestionari estructurat.

Gràfic 1. Valoració de la qualitat del medi ambient


D’acord amb els resultats, els problemes ambientals que més preocupen als catalans i catalanes són la contaminació en general, la contaminació de l’aire i el canvi climàtic. Respecte de les consultes anteriors, i amb relació a l’opinió que presenten els catalans i catalanes sobre l’estat ambiental del seu municipi, s’observa certa tendència a percebre una millora en la qualitat de l’aire, la qualitat dels boscos i espais naturals i la qualitat dels rius i rieres. Tot i això, la qualitat dels rius i les rieres és l’aspecte més mal valorat per la ciutadania, seguit del nivell de contaminació acústica.Gràfic 2. Grau de recollida selectiva en tot Catalunya

Pel que fa a la recollida selectiva (RS), el 70% de les persones consultades assegura que llença tots els residus de manera separada, un 24% en fa recollida d’algunes fraccions i el 6% declara que no fa recollida selectiva.

Comparativament, després de dos semestres amb una tendència decreixent, el percentatge de ciutadans i ciutadanes que afirmen que fan recollida selectiva de totes les fraccions ha augmentat (70%), malgrat que també ho ha fet el dels que no fan recollida selectiva (6%).Gràfic 3. Opinió sobre el desenvolupament de l'energia eòlica

 

Pel que fa a les energies renovables, els resultats de la consulta mostren que la percepció generalitzada és que el desenvolupament de l’energia eòlica és beneficiós per a Catalunya. En la consulta del maig del 2010 el 82% de les persones consultades consideraven que el desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya és molt o bastant beneficiós.

 

 

En relació amb el patrimoni natural i la biodiversitat, d’acord amb la darrera consulta efectuada, el 65% de les persones consultades visiten o han visitat algun espai natural protegit de Catalunya, dels quals els més visitats són el Parc Natural del Montseny, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà i Montserrat.

Gràfic 4. Coneixement del % d'espais naturals protegits

 

Tanmateix, els resultats de la consulta mostren un baix nivell de coneixement de la superfície que ocupen els espais naturals protegits a Catalunya. Un 38% de les persones consultades no sap quin percentatge sobre la superfície total representen i només el 6% sap que ocupen el 30%. A més, gairebé la meitat de la població pensa que el percentatge d’espais naturals protegits es troba per sota del real.


 

 

:: Estat de les platges i de les aigües litorals

Durant la temporada de bany del 2010, la vigilància de la qualitat de les aigües de bany s’efectua en 218 platges de Catalunya distribuïdes de la manera següent: 79 a Girona, 66 a Barcelona i 73 a Tarragona. A cada platja hi ha definides una o més estacions de control en funció de l’extensió de la platja.


Gràfic 5. Temperatura de l'aigua de bany

 

Gairebé durant tot el mes de juny el 100% de les platges de Catalunya han gaudit d’una qualitat de les aigües de bany i de l’estat de les aigües del litoral excel·lent. La temperatura de l’aigua de mar ha anat incrementant i es troba ara en una mitjana de 21ºC.

 

Castelldefels (24-06-2010)

 

Pel que fa a l’estat de la sorra és molt bo, exceptuant els dies dels volts de la revetlla de Sant Joan. Com cada any, el dia de Sant Joan s’acumula un munt de deixalles de la festa de la nit anterior en nombroses platges. Tot i que són molts els municipis que van actuar amb rapidesa per retirar-les, d’altres no van ser tan eficaços, i per això la brutícia ha persistit uns quants dies a les platges.
Per ordre: R. pulmo, P. noctiluca i A. forskalea .

Tant al litoral de Girona com de Barcelona i Tarragona s’ha observat la presència de meduses durant la primera quinzena de juny, majoritàriament les espècies han estat Pelagia noctiluca (urticant i de nom comú acàleg luminescent), Aequorea forskalea(poc urticant) i Rhizostoma pulmo(poc urticant i de nom comú born blau).

 

 


 

:: Qualitat de l'aire

Índex de Qualitat de l'Aire
L’Índex català de qualitat de l’aire (ICQA) es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), repartides per tot Catalunya i que detecten els nivells d’immissió dels contaminants principals [monòxid de carboni (CO), diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2), ozó (O3) i partícules en suspensió (PM10)].

Segons el gràfic de l’ICQA del període trimestral que comprèn l’abril, el maig i el juny, s’observa una qualitat de l’aire acceptable (47,1%) segons els valors establerts per les estacions seleccionades de Catalunya. El contaminant crític més abundant és l’ozó (67,7%).


Gràfica 6. Evolució de l'ICQA mitjà diari trimestral (abril, maig i juny)


Consultar les gràfiques d'ICQA mensuals: abril, maig i juny.

Des del Servei de Vigilància i Control de l’Aire es vigilen permanentment els nivells d’ozó, sobretot durant el període maig-setembre, en què hi ha més possibilitats que els nivells d’ozó superin el llindar d’informació a la població i d’alerta, es porta a terme la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya.

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament per una font a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions fotoquímiques, activades per la llum solar, entre contaminants primaris. Concretament, l’ozó es crea quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), emesos bàsicament per la indústria i el trànsit, compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa durant un temps prou llarg. 


 

:: Gestió de residus

Creix la tendència a recollir selectivament
Gràfic 7. Evolució de la generació i gestió de Residus municipals
L’any 2009 es va recollir selectivament a Catalunya el 37,6% dels residus municipals generats. Això suposa un increment notable respecte del 2008, en què la recollida selectiva dels residus es va situar en el 34,4%. Així, l’any 2009 es van recollir selectivament 1.575.696 tones de residus municipals, un 7,1% més que l’any anterior, en què es van separar 1.471.136 tones. La tendència de la ciutadania a separar els residus a les llars continua, per tant, a l’alça i s’incrementa notablement. Es manté la tendència a la disminució de la fracció resta (residus que no es recullen selectivament), que ha minvat un 6,8%. Tot i l’augment de població, la generació de residus per càpita no ha crescut, sinó que ha disminuït un 2,0%. 

 

:: Biodiversitat

Hi ha noves investigacions que demostren que s’ha de reforçar la consciència en la qüestió de la biodiversitat a Europa. Una enquesta europea sobre les actituds cap a la diversitat biològica, sol·licitada per la Direcció General Europea de Medi Ambient, preguntava a la ciutadania de la Unió Europea sobre el coneixement de la biodiversitat i la seva pèrdua.

La investigació mostra que la majoria dels europeus no se senten ben informats sobre la diversitat biològica. L’enquesta “Actituds cap a la diversitat biològica” revela que només el 38% dels europeus saben el significat del terme, encara que un altre 28% n’han sentit a parlar, però no en saben el significat. La majoria sent que la pèrdua de biodiversitat és un tema seriós, però només el 17% de les persones enquestades constaten que aquest tema ja els afecta.

A la pregunta sobre les amenaces més importants per a la biodiversitat, la contaminació va encapçalar els percentatges de respostes amb un 27%, juntament amb els desastres provocats per l’acció humana, que va obtenir un 26%. La raó principal que al·leguen ciutadans i ciutadanes sobre la pèrdua de biodiversitat és la falta de consciència i la manca d’accions.

Per aquest motiu, la Unió Europea està posant en marxa una nova campanya, que coincideix amb el nomenament designat per l’ONU de l’any 2010 com l’Any de la Biodiversitat, amb la qual cosa es pretén mostrar a la ciutadania les veritables implicacions causades per la pèrdua de la biodiversitat a la seva vida quotidiana i les accions que es poden dur a terme per evitar-la.

EU Biodiversity Policy Development

 

Departament de Medi Ambient i Habitatge

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::