Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


La situació sociolingüística de l'anglès
al Japó,
per Nobuyuki Tukahara


CONTINUA


2. La situació sociolingüística de l’anglès al Japó

2.1. La competència lingüística en anglès

Per falta de dades sobre la competència en anglès de la població japonesa (el cens no inclou cap pregunta en matèria de llengua), no tenim més remei que consultar els resultats d'uns exàmens populars d'anglès. Així, disposem de resultats del TOEFL (Test of English as a Foreign Language), del TOEIC (Test of English for International Communication) i l’EIKEN (Test d'anglès organitzat per la fundació The Society for Testing English Profiency). Aquests resultats no són significatius, estadísticament parlant, però podran servir com a referència secundària.

2.1.1. TOEFL

És un test organitzat per ETS (Educational Testing Service) i està dissenyat per mesurar la competència en anglès de la gent que no té l’anglès com a llengua principal. Les universitats dels Estats Units i del Canadà requereixen als aspirants internacionals d’aconseguir-ne un cert nivell. Veiem una part del resultat del període 2000-2001.

Taula 2. El resultat de TOEFL des de juliol de 2000 fins al juny de 2001

Nacionalitat Nombre d’examinands Mitjana de punts (màxim 677)
Japó 35.121 505
Corea del Sud 32.814 530
Xina 92.720 560
Taiwan 21.897 519
Índia 18.088 575
Bulgària 559 574
Espanya 240 567

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes a la pàgina oficial d’Educational Testing Service. (3)

De tots els països, només aquests cinc asiàtics (Japó, Corea del Sud, Xina, Taiwan, Tailàndia i Malàisia) tenen un nombre d'examinands superior a 10.000. Bulgària és el país que té més examinands a Europa.

2.1.2. TOEIC

És un test també organitzat per ETS i està fonamentat i desenvolupat en l'experiència de TOEFL. L'objectiu és mesurar la capacitat comunicativa en anglès. Disposem d’un extracte d'un informe sobre examinands de TOEIC, de l’any 1997-1998. Fixem-nos en els resultats especificats per nacionalitats.

Taula 3. Els resultats de TOEIC 1997-1998

Nacionalitat Nombre d’examinands* Mitjana de punts (màxim 990)
Japó 862.509 451
Corea del Sud 405.822 480
Xina 3.529 502
Taiwan 11.462 475
Tailàndia 27.330 487
Malàisia 1.079 669
França 45.285 632
Espanya 514 639

Font: Elaboració pròpia a partir de dades contingudes a TOEIC Report on Testtakers Worldwide 1997-1998. (4)

(*) La xifra és la suma del resultat d’IP (Institutional Program: el test dut a terme a petició de les empreses, les universitats, etc. per als seus membres) durant el curs 1997-1998.

El Japó és el país que té més examinands en el món. I respecte dels països asiàtics, presenta una mitjana de punts més baixa.

2.1.3. EIKEN

És un test organitzat per la fundació The Society for Testing English Profiency. No té abast internacional, però dins del marc nacional gaudeix de l'autoritat més alta i la seva qualitat està reconeguda pel Ministeri d'Educació i Ciència. Veurem els resultats de l'any 2001 i el nivell corresponent als tests anteriors, facilitats per la mateixa fundació.

 

2 de 6