Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan Solé i Camardons


CONTINUA


Aquelles empreses que no tenen intenció d'augmentar el català en els propers anys apunten motius de caràcter intern, principalment, que no ho consideren necessari pel normal desenvolupament de l'activitat empresarial (59,1 %) o, en altres casos, perquè estimen que el seu ús actual ja és prou elevat (40,9 %).

Gràfic 5. La seva empresa té la intenció d'augmentar l'ús del català en un futur immediat?

Intenció d'augmentar l'ús del català en un futur immediat

4. Valoració de la política lingüística

4.1. Notorietat del conveni

Els acords a què van arribar el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la UCEAC, representant del sector de les assegurances a Catalunya, són coneguts per sis de cada deu responsables d’empreses associades a la UCEAC.

4.2. Grau d'acord amb la política lingüística

El fet de facilitar als clients tota la documentació, incloent-hi les pòlisses i altres documents, en totes dues llengües i en documents separats és acceptat per nou de cada deu entrevistats.

Taula 8. Fins a quin punt està vostè d'acord amb el fet que a Catalunya...?

Regulació lingüística

Molt d'acord

Més aviat d'acord

Indiferent

Més aviat en desacord

Molt en desacord

La senyalització, els cartells d'informació general fixes i els documents d'oferta dels establiments oberts al públic hagin d'estar redactats, almenys, en català

60,6

23,9

9,9

5,6

-

Les pòlisses i altres documents adreçats als clients hagin d'estar a la seva disposició en exemplars separats en català i castellà

57,7

31,0

5,6

2,8

2,8

Els contractes de treball puguin ser redactats tant en català com en castellà

42,3

31,0

16,9

7,0

2,8

 

 


7 de 9