Logotip de la revista Noves SL

Presentaciˇ

hemeroteca

b˙stia

Logo

SociolingŘÝstica catalana


Usos, actituds i serveis lingŘÝstics a les empreses d'assegurances, per l'Institut DEP i Joan SolÚ i Camardons


CONTINUA


3.2. Motivacions i frens envers l'˙s del catalÓ

Vuit de cada deu companyies d'assegurances creuen que utilitzar el catalÓ a Catalunya els aporta avantatges, la resta d’empreses no veu aquesta potencialitat en el catalÓ.

Entre els directius que consideren que utilitzar el catalÓ aporta avantatges, destaquen majoritÓriament els de tipus comercial lligats a la competitivitat amb aquelles empreses que no l’empren (89,5 %) i, en segon lloc, els avantatges que s’obtenen de la proximitat i adequaciˇ a la societat on es desenvolupa l'activitat empresarial (10,5 %).

GrÓfic 4. A Catalunya, creu que utilitzar el catalÓ en una empresa com la seva tÚ avantatges?

A Catalunya, creu que utilitzar el catalÓ tÚ avantatges?

Els directius de les empreses vinculades a la UCEAC, en concordanša amb la pregunta anterior, no veuen inconvenients a utilitzar el catalÓ a Catalunya (80 %), malgrat que el 20,8 % si que apunta aquesta possibilitat lligada, principalment, a l'augment dels costos en duplicar la producciˇ quan s’utilitzen dues llengŘes (40,0 %). El segon inconvenient mÚs esmentat Ús la dificultat de relaciˇ que s'estableix amb la resta de l'organitzaciˇ que treballa fora de Catalunya (33,3 %) i, per ˙ltim, aquestes empreses topen amb l'oposiciˇ de determinats clients quan utilitzen el catalÓ en primer terme (26,7 %).

El motiu mÚs addu´t per no utilitzar mai el catalÓ en els Ómbits analitzats Ús la centralitzaciˇ del sistema de treball i de la documentaciˇ fora de Catalunya i per a tot l’Estat, marc on es fa servir principalment el castellÓ (62,7 %). En segon terme, un motiu de pes que explica perquŔ mai o gairebÚ mai es fa servir el catalÓ Ús el costum de parlar en castellÓ (25,4 %) degut al fet que bona part d’aquestes empreses estan integrades principalment per personal castellanoparlant (13,6 %), factors que actuen com a fre i fan que mai s’utilitzi el catalÓ en aquestes empreses.

Taula 7. Per quŔ creu que en la seva empresa s'utilitza poc o nomÚs algunes vegades / no s'utilitza mai el catalÓ en alguns aspectes?

Motius

Mai

Poc o algunes vegades

Sistema centralitzat de treball i documentaciˇ des de fora de Catalunya, per a tot l'Estat

62,7

20,7

HÓbit de fer servir en primer lloc el castellÓ

25,4

19,0

Empresa majoritÓriament castellanoparlant

18,6

27,6

Els clients no ho demanen, perquŔ el castellÓ Ús la seva llengua habitual

13,6

58,6

Utilitzar el catalÓ duplica els costos de la producciˇ

10,2

5,2

Alguns prove´dors externs tenen el castellÓ com a llengua habitual

10,2

1,7

Falta de formaciˇ per treballar en catalÓ

8,5

15,5

Falta l'opciˇ bilingŘe dels documents

5,1

5,2

Dirigit/publicat a mitjans de comunicaciˇ en castellÓ

3,4

13,8

Altres

1,7

1,7

Base (no utilitzen mai o poques vegades)

59

58

M┌LTIPLE

3.3. Intenciˇ d’incrementar l’˙s del catalÓ

Entre les empreses associades a la UCEAC hi ha una clara voluntat d'incrementar l'˙s del catalÓ en el futur, tal i com ho ha manifestat el 62,4 % de les empreses que han colĚlaborat en aquest estudi. Aquesta aposta de futur no Ús compartida pel 30,6 % de les empreses, mentre que hi ha un 7 % que no es defineixen en aquest sentit.

Els motius que mouen aquests directius a voler augmentar l’˙s del catalÓ en aquestes empreses sˇn externs. En primer lloc, per la continu´tat en el procÚs d'aplicaciˇ de la Llei de polÝtica lingŘÝstica (60,0 %) i, en segon lloc, per la demanda del mercat i de la societat (42,2 %).

 


6 de 9