Has arribat al web d'Interior Accés directe als continguts Accés directe a l'inici de la pàgina Accés directe al menú de navegació Accés directe a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Accés directe al cercador Accés directe al mapa web
Generalitat de Catalunya. Accés a pàgina d'inici
  Web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació mida text
contacte mapa web accessibilitat
 avançada

OOpcions principals
  El Departament    
  Serveis    
  Trànsit      
  Policia      
  Emergències      
Has seguit la següent ruta   Inici   El Departament   Premsa i comunicació
  Documentació
  Pla general de seguretat de Catalunya 
Pla general de seguretat de Catalunya
 

El Pla general de seguretat de Catalunya (PGSC) 2008-2011 és la segona proposta de planificació integral al nostre país, d’acord amb la previsióde l’article 15 de la Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

El PGSC és la guia metodològica bàsica per a l’elaboracióde totes les accions i estratègies que incideixen o que poden incidir en la seguretat, i és sobretot la guia per a l’elaboraciódels diversos plans locals, sectorials i territorials en matèria de seguretat.

Les principals diferències d’aquest Pla respecte del primer són:

-La metodologia. Aquest Pla és el marc general on s’integra la planificació sectorial del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació(DIRIP) que incideix d’una forma més directa en la polítiques públiques de Seguretat.

-La temporalitat. L'experiència de l’anterior Pla ens fa arribar a la conclusió que el període de planificacióha de ser més llarg. Aquesta ampliació temporal ens ha de permetre desenvolupar les accions previstes i avaluar-les.

Aquest és el motiu de proposar una programacióamb caràcter quadriennal, amb una revisió als dos anys de l’inici. Aquest Pla ha estat, alhora que respectuós amb els principis generals que l’inspiren, rigorós amb les especificitats de cadascun dels àmbits sectorials que hi participen. Per aquest motiu la propostade PGSC s’inspira i és coherent amb la missió i els eixos estratègics del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participaciói planteja la planificació mitjançant l’aportacióde cadascuna de les unitats directives que hi participen activament.

Pla general de seguretat de Catalunya 2006-2007:

avís legal sobre el web interior@gencat.cat
© Generalitat de Catalunya