Infonorma - Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya
  Castellano
 
  InfoNORMA    
     
Inici > Agents de la seguretat > Empreses instal·ladores > Titulacions i competències

Titulacions i competències

Les titulacions i certificacions que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit de la Seguretat Industrial dels diferents reglaments, s’indiquen a les taules següents:

Reglaments d’instal·lacions

Titulacions
Formació Professional
Titulacions
Formació Ocupacional
Certificació de persones segons RD 2200/1995
Conservadors d'ascensors pdf pdf  
Instal·lacions de combustible gas -- pdf ENAC enllaç web
Instal·lacions elèctriques d’alta tensió pdf --  
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió pdf pdf  
Instal·lacions frigorífiques pdf pdf  
Instal·lacions tèrmiques en els edificis pdf pdf ENAC enllaç web
Operador industrial de calderes pdf pdf  Manipulació de gasos fluorats

Accés
Equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats pdf
Equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de gasos fluorats pdf
Sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles pdf
Equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor pdf
Dissolvents que continguin gasos fluorats i equips que els utilitzen pdf
Recuperació d'hexafluorur de sofre d'equips de commutació d'alta tensió pdf

[Com consultar les taules?] pdf

 

 

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | Agència Catalana de Seguretat Industrial |© Generalitat de Catalunya