Salta navegació
Banner e-Governance

Presentació

En els darrers anys, l’entrada de l’era Internet a les administracions públiques ha experimentat una evolució extraordinària, basada en el desenvolupament del triangle virtuós entre la innovació tecnològica, la reorganització administrativa i la millora contínua dels serveis públics.

Iniciat aquest camí, se’ns planteja el repte i la necessitat d’aprofitar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per implicar cada vegada més els ciutadans en els processos de presa de decisions col·lectives.

La Generalitat de Catalunya ho ha començat a fer capitalitzant l’experiència dels governs locals i definint un projecte innovador de governança electrònica, amb el treball en xarxa i la subsidiarietat com a filosofia bàsica de treball.

Estic convençut que les aportacions que es realitzin en aquesta segona edició de l’e-governance Catalonia Forum continuaran marcant la pauta de la transformació que ha d’experimentar el conjunt d’administracions catalanes per adaptar-se a les noves exigències de la societat del coneixement i contribuir a la construcció d’una Catalunya en xarxa, digital i ciutadana.

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya