Salta navegació
Banner e-Governance

Informació pràctica

L'entrada al Palau de la Generalitat es realitzarà pel carrer Bisbe

Public Administration in the Age
of the Internet
Barcelona, 13 de juny de 2005

Palau de la Generalitat
Sala de conferències
C. del Bisbe, s/n- 08002 Barcelona

Nota: el Palau compta amb connexió wi-fi

egovernance@gencat.cat