Fòrum de debat Núm. 27 - novembre 2000

 
El model del National Trust 

Richard Ellis
Director en cap del National Trust a Pembrokeshire, Gal·les

En aquest article es tracta d’exposar el model del National Trust. Amb 2,6 milions de membres, el Fons és el cos de conservació no governamental més gran del Regne Unit (i, probablement, d’Europa), amb un moviment financer l’exercici 1998–99 de 182,4 milions de lliures (50.160 milions de pessetes). 

El National Trust es va instituir el 1895 per preservar permanentment llocs d’interès històric o bellesa natural perquè en pogués gaudir la nació. En aquell any va rebre la seva primera propietat, una petita parcel·la del vessant marítim d’una muntanya a l’agresta costa occidental de Gal·les. Aquesta propietat té una extensió de 2 hectàrees, i estava (i ho està) coberta de gatoses europees (ulex europaeus), roures (ouercus petraea) y auró blanc (acer pseudoplatanus). Avui el National Trust té més de 248.000 hectàrees dels paratges més bells d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, i esdevé així un dels terratinents més importants del Regne Unit. (Escòcia té la seva pròpia organització separada, el National Trust d’Escòcia, que es va fundar el 1931). També posseeix uns 900 quilòmetres de costa. Va adquirir la primera peça de patrimoni construït, la Casa Clerical d’Alfriston al sud d’Anglaterra el 1896 (per 10 lliures esterlines); avui dia el National Trust protegeix i obre al públic al voltant de 200 cases i jardins històrics, i també 49 monuments industrials i molins.

El National Trust ha estat estretament associat amb la conservació de la natura des del 1899, quan va adquirir Wicken Fen, la reserva natural més antiga del país. Avui no representa només l’organisme de conservació més gran del Regne Unit, sinó d’Europa, amb un moviment financer de 182,4 milions de lliures (50.160 milions de pessetes). Les seves activitats són moltes i variades; el fet que també s’ocupi d’aspectes del medi construït el diferencia d’altres organitzacions benèfiques per a la conservació de la natura molt conegudes i en fa una comparació directa amb altres organitzacions i les dificultats de les seves finances. No hi ha cap altre organisme de conservació com aquest.

El National Trust és una organització benèfica enregistrada, un estat que comparteix amb milers d’organitzacions grans i petites del Regne Unit, des d’organismes d’ajuda a ultramar passant per les organitzacions benèfiques d’atenció fins a organitzacions que s’ocupen dels animals malalts, els bots salvavides —i, per descomptat, les Organitzacions associades No Governamentals per a la preservació (ONG). No depèn del govern, i depèn de la generositat dels seus defensors, a través de les subscripcions, obsequis, llegats i les contribucions de molts milers de voluntaris. Destina tots els seus ingressos a la cura i manteniment de la terra i edificis sota la seva protecció.

Gaudeix d’un poder legal recollit a les seves Actes al Parlament, el de tenir la capacitat de declarar la seva terra inalienable. Les terres declarades inalienables no es poden vendre ni hipotecar voluntàriament ni obligatòria contra els desigs del Trust sense un procediment parlamentari especial. Això vol dir que la protecció per part del Trust és per a sempre.

Ingressos (Vegeu taula 1)

Socis

Els 2,6 milions de membres del National Trust suposen la principal gran font d’ingressos del Trust, amb al voltant de 55.700.000 lliures esterlines (15.317.500.000 PTA) (Vegeu taula 1). Així, el reclutament de socis és una activitat molt important, i disposa d’un departament d’admissions que constantment desenvolupa estratègies cada vegada més ben orientades, tant per aconseguir nous membres com per conservar-los. Tradicionalment, la gran majoria de membres nous que es recluten a les propietats del National Trust ho han estat en propietats "edificades" en les quals hi ha un preu d’entrada i en què la perspectiva de la futura entrada gratuïta a totes les propietats del National Trust suposa un incentiu molt fort. El fet que el missatge de la importància de la conservació del camp arribi a la gent mentre estan associats es demostra amb el nombre de llegats específicament vinculats per desig personal del benefactor a propietats o activitats no relacionades amb l’entorn construït, sinó més aviat amb propietats al camp o costaneres. 

El principal repte és conservar els membres una vegada s’han associat. Les estadístiques indiquen que una persona que paga en metàl·lic la taxa d’associació  i que, per tant, ha de renovar-la cada any amb un xec és deu vegades menys probable que en segueixi sent membre que una persona que inicialment signi una domiciliació bancària. Així, part de l’estratègia de reclutament, consisteix a animar a la gent a domiciliar el pagament, que es pot cancel·lar en qualsevol moment, però que, una vegada signat, és més fàcil que se’l deixi estar. Un altre aspecte important del reclutament és "l’escriptura de garantia". Aquest és un acord per mitjà del qual, després de completar un formulari addicional i acceptar seguir sent membre com a mínim durant quatre anys, la taxa que el membre paga sobre la quantitat d’ingressos recollida a la seva descripció d’associat és transferida pel govern a l’organització benèfica. Si tots els membres contribuents firmessin escriptures de garantia (que no els suposen cap cost, sinó senzillament redirigir els seus impostos del govern cap al National Trust), els ingressos del Trust creixerien en 3.500.000 lliures (962.500.000 pessetes) per any.

Un altre repte és ampliar el nombre d’associats en termes demogràfics. Tradicionalment, el perfil de l’associat típic al National Trust corresponia al d’una persona de mitjana edat i classe mitja, amb una mitjana d’edat que ha anat augmentant lleugerament. D’altra banda, cal implicar grups d’edat més joves entre els quals la conscienciació mediambiental és elevada, però que se senten menys atrets per les grans cases de les quals el National Trust també té cura i que tenen uns ingressos disponibles més reduïts. La tensió entre la conservació dels membres més antics i l’augment de l’atracció envers l’audiència és tot un repte, i esdevé més gran arran del caràcter multidisciplinar de la tasca del Trust. Està en "competència" (pels membres i les donacions) amb altres organitzacions que defensen un sol tema o amb un plantejament més concret i un atractiu molt més evident i acaparador d’atencions. A la inversa, el National Trust sovint es veu cada vegada més en el punt de mira de grups de pressió d’un sol tema que desitgen veure reflectit el seu punt de vista en la perspectiva i polítiques del National Trust. Un bon exemple en els darrers anys, n’ha estat l’interès que han manifestat pel Trust aquells que estaven a favor i en contra de la caça (de guineus i cérvols). S’han percebut petits augments del nombre d’associats durant el període precedent a les Reunions Generals Anuals, ja que cada punt de vista tracta de fer créixer els seu poder de vot. Afortunadament el nombre d’associats es prou gran com per absorbir aquests alts i baixos sense haver de modificar la direcció, alhora que tampoc no suposen una diferència important respecte a les xifres d’associats. En qualsevol cas, la política no s’elabora pel vot dels associats sinó pel Consell del National Trust. (Vegeu la taula 2 sobre el cost de la subscripció d’associació).

Llegats i ingressos d’inversions

Els llegats constitueixen la següent gran font d’ingressos del National Trust (33,3 milions de lliures entre 842 llegats diferents el 1998-99), seguits pels ingressos d’inversions. Es poden deixar propietats o béns específicament al National Trust per tal que aquest els preservi per a la nació, o se li poden deixar terres o propietats per vendre o obtenir-ne ingressos. Naturalment, la terra deixada al Trust com a terres d’inversió no es declararien inalienables (vegeu amunt) ni tampoc no tindrien la qualitat que caldria per a terres que s’haguessin de preservar per a la nació. Recentment, això ha estat motiu d’un cas molt conegut en què el Trust va proposar de vendre unes terres d’inversió al Nord de Gal·les, una proposta que va rebre l’oposició d’una campanya local molt ben organitzada per persones que no van apreciar, o com a mínim no van reconèixer, la distinció entre els dos tipus de propietat. En aquest cas, el National Trust va decidir no tirar endavant aquesta venda en concret. A pesar d’això, aquest tipus de conflictes no sovintegen,  i els llegats tant de diners com de propietats, generalment, suposen una font vital de fons.

Rendes — El National Trust i l’agricultura — els antecedents

La gran majoria de les 248.000 hectàrees del Trust, les conreen 700 arrendataris. Els ingressos de les propietats arrendades constitueixen la quarta gran font d’ingressos del Trust. Aquí s’hi inclouen els ingressos d’edificis llogats, però la major part prové de granges llogades. El fet que una part tan gran de les possessions de terres de l’organització consisteixi en terres             de conreu és producte de l’evolució del National Trust des dels anys 30, quan va començar a acceptar cases pairals i mansions a gran escala. Fins a aquell moment, el Nation-al Trust només posseïa dues cases pairals, totes dues al sud-oest d’Anglaterra. El 1934 es va suggerir que el National Trust provés de rescatar activament les nombroses cases pairals que estaven quedant en mal estat durant els anys següents a la Primera Guerra Mundial. El resultat va ser el "Pla de cases pairals", segons el qual el National Trust acceptava cases pairals amenaçades per preservar-les. El procés d’adquisició es va accelerar ràpidament després de la Segona Guerra Mundial. L’impost de successió        —taxes imposades pel govern sobre les propietats heretades— s’havia començat a aplicar uns anys abans, però amb l’arribada del nou govern laborista el 1945 es van introduir elevats impostos i una legislació socialista. Tanmateix va ser el canceller laborista de l’erari públic qui va establir el National Land Fund [Fons nacional per a terres], que va permetre al govern acceptar terra i cases amb el seu contingut enlloc dels pagaments de l’impost de successió. Al seu torn, aquestes es van traspassar al National Trust en benefici de la nació. Alguns propietaris de cases pairals les van transferir directament al National Trust. Entre el 1940 i el 1970, el Trust va adquirir 78 cases de la vella elit terratinent.

Juntament amb aquestes cases pairals va arribar una gran quantitat de terres. La majoria d’aquestes cases pairals posseïen grans extensions de terres, que també va adquirir el Trust, normalment per un o tots dos dels següents motius principals. Un era assegurar l’establiment del paisatge i preservar el nucli històric de les grans ciutats. L’altre era percebre uns ingressos per mantenir aquestes finques. La conseqüència va ser que la gestió del camp va esdevenir una disciplina cada vegada més important. En termes generals, el National Trust posseeix dos tipus de terres de conreu. Un, normalment terres baixes, va unit a una casa pairal o finca. L’altre, ja sigui a les terres altes o a la costa, s’adquirirà pel seu paisatge intrínsec o valor de conservació i poden no estar relacionades amb les grans finques del passat. A Anglaterra, on al voltant del 70 % de les àrees de terres es conreen, és fàcil entendre la importància del nostre paisatge conreat per a la vida salvatge. Molts dels paisatges més estimats i hàbitats de vida salvatge del Regne Unit es van crear principalment a arrel de la interacció de l’agricultura i la geologia subjacent. En gran mesura, les nostres terres de conreu són el nostre camp.

El National Trust i l’agricultura avui

En els darrers anys, dos factors han alterat la perspectiva per a les finques conreades del National Trust. Un és la creixent realització del valor de conservació de la natura de gran part d’aquesta terra de conreu. Això ha desviat l’atenció cap a la creixent incompatibilitat de conrear la terra pels ingressos màxims amb la de conrear-la amb el respecte corresponent als interessos de conservació de la natura que suposa. Durant els anys que van seguir a la Segona Guerra Mundial no hi havia una altra activitat tan rendible per a la nació com la producció d’aliments, impulsada per la necessitat    conscient  d’esforçar-se per ser autosufi-
cients. Avui dia, el que és rendible per a la nació s’orienta cada vegada més en termes de facilitar l’accés al camp, i en ocupar-se de la conservació de la natura. Això vol dir que cal suavitzar o alterar el recorregut cap a la producció màxima per permetre una sèrie de prioritats guiades per la conservació i la sostenibilitat. L’altre factor és la situació de canvi a l’agricultura a Europa. En aquest cas, també hi ha hagut un plantejament cada vegada més freqüent de la sobreproducció i d’una excessiva dependència del subsidi, i preocupacions ambientals creixents. La societat espera alguna cosa més del camp que la mera producció d’aliments. Se’l valora per un seguit d’atributs: la seva bellesa escènica, els seus trets històrics i valors culturals, la seva flora i fauna, i les oportunitats que proporciona per al temps de lleure a l’aire lliure —la qüestió és que el National Trust es va crear per  protegir. A més, la societat cada vegada més valora l’aire net i l’aigua neta i qüestiona pràctiques que perjudiquin el medi ambient. Demana aliments que es pugui demostrar que són sans, assequibles i de bona qualitat —produïts a partir d’estàndards acceptables de benestar dels animals. És la combinació de totes aquestes coses el que ara representa la contribució que s’espera que faci el camp a la qualitat de vida de la nació i a les estructures econòmiques i socials  de les àrees rurals. El National Trust, a través de la propietat, gestió i associació amb els arrendataris es troba en posició de demostrar com l’agricultura pot proporcionar aquest seguit de beneficis a la nació i contribuir a comunitats rurals sostenibles.
Les implicacions de les rendes rurals en un moment en què cauen els ingressos del camp i creixen les dificultats per als agricultors, especialment en àrees marginals o terres altes, són òbvies. Les rendes segueixen sent fonamentals per als recursos financers del Trust; no obstant això, cada vegada més el Trust treballa amb els arrendadors per ajudar-los a diversificar les seves activitats rurals (com el turisme) o a especialitzar-se en productes orgànics, cosa que exigeix preus excel·lents.

Subvencions i contribucions 

L’actual crisi econòmica de l’agricultura es veu compensada en part per una sèrie de pagaments dels quals disposen els agricultors per a l’aplicació de mesures ambientals dins plans agroambientals. Els plans que hi ha inclouen les d’Àrees Sensibles Ambientalment, Plans d’Administració Rurals i (a Gal·les) un pla anomenat (en gal·lès) Tir Gofal. Aquestes concessions es concedeixen al pagès i no al terratinent, però ajuden a assegurar la supervivència del mode de vida agricultor i les comunitats i economia rurals que hi van relacionades.

A una escala més gran, les subvencions i contribucions constitueixen una part important dels ingressos del Trust. Aquests són diversos i variats; entre ells són importants les inversions en projectes del Heritage Lottery Fund, i les subvencions o patrocini del món comercial i empresarial.

Empreses

Les botigues, restaurants, sales de te i casetes d’estiueig són totes gestionades per empreses del National Trust. Els beneficis que generen es destinen íntegrament a donar suport a la tasca del National Trust, i durant 1998-99 van contribuir amb 1,6 milions de lliures als fons. Moltes de les propietats del Trust inclouen botigues que ofereixen una àmplia gamma de productes relacionats, i, a més, el Trust disposa d’una sèrie de botigues als centres de les ciutats. Gestiona al voltant de 140 sales de te i restaurants, que normalment es troben situats en edificis antics especials com ara castells, fars i estables. Té en propietat al voltant de 250 casetes d’estiueig ubicades en alguns dels punts més destacats d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, incloent-hi antics edificis agrícoles, la caseta d’un faroner, una casa pairal i la caseta d’un guardabosc. Les empreses del Trust han sorgit amb l’únic objectiu de donar suport i fomentar la tasca de conservació del National Trust.

Crides i obsequis

Les crides s’associen molt sovint a l’adquisició de noves propietats. Quan apareix al mercat una adquisició potencial important, el National Trust no només necessita poder cobrir el preu de compra, sinó també prou fons com per assegurar-ne la gestió futura —i dotació, en altres paraules. Un exemple memorable en els darrers dos anys ha estat la crida per comprar una gran part de Snowdon, la muntanya més alta de Gal·les. L’actor i estrella de cinema Sir Anthony Hopkins, d’origen gal·lès, va prometre un donatiu d’un milió de lliures, més de 250.000 persones van contribuir a la crida, i en menys de quatre mesos es va recaptar la xifra de 5 milions de lliures. Aquest és un clar exemple del grau de suport de què gaudeix el National Trust entre el públic general, i en major mesura del grau de suport a la conservació en general (ja que hi ha altres organisme al Regne Unit que fan crides).

Al llarg dels anys, hi ha hagut diverses crides. La més coneguda i amb més èxit va ser la crida de Coastline, que es va llançar el 1965 com Enterprise Neptune. El 1963, el National Trust va fer un estudi de tota la línia de costa anglesa, gal·lesa i d’Irlanda del Nord. Un terç d’aquesta (1.500 km) encara conservava la seva bellesa natural, però el desenvolupament li prenia terreny a una velocitat de 10 km per any. La crida Enterprise Neptune es va llançar el 1965 amb tres objectius —salvar per a sempre la línia costanera encara verge, alertar la població sobre les pressions a la costa i obtenir diners per adquirir àrees de línia de costa. La crida va ser especialment exitosa i recentment s’ha tornat a llançar. A finals de 1997 s’havien recaptat al voltant de 28 milions de lliures, i actualment el National Trust és propietari de més d’un sisè de la nostra línia de costa. L’experiència del Trust en gestió costanera l’ha capacitat per assumir una sèrie de reptes nous com ara zones de la costa a East Anglia que són les més propenses a veure’s afectades per la pujada del nivell del mar, i un tram de costa a Northurmberland altament contaminada pels residus de carbó procedents de la indústria minera local, però que en aquests moments està recuperant el seu estat original. Altres trams més famosos de costa propietat del Trust són les Illes Farce, llar de 70.000 parelles d’aus marines i una elevada població de foques grises halichoerus grypus, i l’espectacular línia costanera de Giant's Causeway a Irlanda del Nord.

També arriben aportacions de membres en forma d’associacions de membres locals, que arriben a tenir un èxit impressionant en la recaptació de fons. El 1998-9, els Centres i associacions del National Trust van reunir la xifra de 62.000 lliures per a l’adquisició d’una àrea rural a Lancashire, i van aportar 250.000 lliures a la crida per comprar Mount Snowdon. A l’altre extrem de l’escala, les associacions locals col·laboren amb l’adquisició d’equipaments per a propietats concretes —poden ajudar recollint fons per a qualsevol cosa des d’una càmera digital fins a un minibus. La filial associada dels Estats Units del National Trust, la Royal Oak Foundation, també enregistra unes xifres impressionants de recaptació de fons. El 1998 va recaptar al voltant de 2,6 dòlars americans per a la celebració del seu 25è aniversari, concretament per finançar les biblioteques del Trust i conservar-ne els llibres.

Quotes d’entrada

Les quotes d’entrada a les propietats del National Trust són un dels elements (relativament) més petits del balanç. Això es deu principalment a dues causes: una és que el National Trust no cobra l’entrada a les propietats "rurals". Es cobra als aparcaments de cotxes, però l’accés a peu al camp obert propietat del Trust és gratuït. L’altra és que a les "propietats que cobren", els membres del National Trust hi tenen entrada lliure (un dels principals motius d’adhesió). Així, ser soci té la funció d’un tiquet anual de temporada per visitar tantes propietats com vulgui el membre —que poden esdevenir la seva casa pairal un cop a la setmana per passejar-s’hi, o un seguit de propietats en una àrea que el membre pot visitar a les vacances. Com que el membre que segueix sent membre financerament val molt més per al Trust que un visitant casual d’una vegada, es fa un esforç molt més gran per reclutar membres a les propietats que cobren (vegeu abans, Socis). Amb un nombre d’associats tan elevat i un equip de reclutament tan pròsper i professional, el nombre de visitants "que paguen" que aconsegueixen escapar sense associar-se és relativament baix.

Altres ingressos

La resta d’elements d’entrada al balanç del National Trust són molt petits, essent el més gran la venda d’arrendaments. El Trust es troba sent propietari d’una sèrie de propietats que, mentre no es venen, són apropiades per arrendar o llogar, i com que això implica cases a llocs molt especials, normalment hi ha gent disposada a acceptar el repte, fins i tot encara que també suposi assumir les despeses de les reparacions (el que s’anomena un "arrendament reparador"). Juntament amb altres ingressos varis de propietats, tots aquests conceptes, dels socis en endavant, contribueixen a assolir uns ingressos de més de 180 milions de lliures. No obstant això, aquests diners estan ja predestinats, ja que el Trust dedica tots els seus ingressos al manteniment de les seves propietats i apareix com una organització coneguda per ser "rica en actius, pobre en efectiu". La majoria dels seus actius són tals que no poden realitzar-se (perquè són inalienables), i el cost del seu manteniment segueix augmentant. La segona part d’aquest article fa un repàs a les destinacions dels diners del National Trust.

Els voluntaris – regalar el temps

Abans, però, cal que examinem una forma de suport molt preuada que rep el Trust i que no apareix al balanç. Són les 38.000 persones de totes les edats que "regalen el seu temps" al National Trust cada any com a voluntaris. D’ells, al voltant de 8.000 treballen a les propietats rurals del Trust regularment, i, a més, al voltant de 4.500 atenen el nostre programa anual de treball residencial. Aquests projectes normalment duren una setmana, i inclouen projectes per a tots els grups d’edat, projectes per a persones més grans, i projectes internacionals. Durant els darrers sis anys, s’ha organitzat un projecte d’una setmana al mes d’agost que aplegava vint joves del Regne Unit i Espanya a Stackpole, al sud de Gal·les. Aquest projecte ha finalitzat una sèrie de tasques, inclosos amagatalls per a l’observació d’ocells, l’arranjament de caminals, passarel·les de fusta a través de boscos humits i defenses marítimes. El valor dels voluntaris per al Trust en termes monetaris és enorme. La importància de l’esperit del voluntari al Trust pot veure’s clarament fins i tot al cim de l’organització; membres del Consell del National Trust i els seus diversos comitès son formats per voluntaris que aporten una sèrie admirable (i altrament costosa) d’aptituds professionals a la tasca.
 

Despeses (Vegeu la taula 3)

Manteniment

El manteniment ordinari i les despeses variables, 85,4 milions de lliures, són amb diferència l’únic concepte de despesa. L’any 1998-9 es van destinar al voltant de 33,9 milions de lliures a l’actualització informàtica i a la conservació del medi rural. La llista següent dóna una idea aproximada de com s’haurien de distribuir aquests diners entre les propietats individuals: 

Les característiques del manteniment varien, òbviament, d’acord amb les característiques de la propietat. En una propietat normal (Stackpole al sud de Gal·les, on els voluntaris espanyols van cada any) la llista de manteniment anual inclou:

A més del personal de les propietats, el Trust també té un equip d’assessorament que abasta totes les disciplines necessàries, des de la conservació de la natura y els boscos passant per l’arqueologia fins a la conservació d’edificis i el seu contingut. Cadascuna de les quinze seccions en què es divideix el Trust per qüestions administratives inclou un departament especialista en edificis, encarregat de tenir cura de les estructures de les propietats del Trust a l’àrea. Davant l’experiència adquirida al llarg dels anys d’una sèrie de reparacions cares a grans cases, el Trust s’està centrant en un plantejament "petit i freqüent" en comptes de lligar-se a grans projectes de capital.

Projectes de capital 

Tot allò que cau fora de l’esfera del manteniment anual és probable que acabi sent classificat com un projecte de capital. En aquesta categoria sempre s’han trobat una sèrie de projectes de construcció com la reparació de sostres o la restauració de maçoneria defectuosa a una casa antiga. També inclou un ampli ventall de projectes grans i petits assignats el 1998 directament relacionats amb la biodiversitat, amb un nou pressupost assignat específicament a la biodiversitat. Això reflecteix la importància que es donava a aquest tema tant en l’àmbit nacional com internacional. El Pla d’Acció de Biodiversitat del Regne Unit inclou 1.250 espècies poc freqüents, escasses o que necessiten una acció de conservació especial, així com una sèrie de tipus d’hàbitats, que queden tots representats a les propietats del National Trust, atesa la seva extensió. De les 1.250 espècies, 511 (o un 41 %) viuen en propietats del Trust. Entre elles es troben 10 espècies endèmiques i 16 d’amenaçades mundialment, així com moltes espècies importants internacionalment com el jacint endymion non-scriptus, l’argelaga ulex gallii i la foca grisa halichoerus grypus. D’entre els hàbitats, el National Trust posseeix un 12 % de les prades de creta o calcària del Regne Unit, i un 7,5 % de la terra baixa bruguera. Les responsabilitats concretes del Trust en l’àmbit de la biodiversitat han generat una sèrie de projectes grans i petits. Aquests inclouen des d’un projecte de 2.000 lliures per ajudar el ratolí d’aigua arvicola terrestris fins a un projecte multimilionari que s’allarga diversos anys per restaurar i ampliar els antics aiguamolls al voltant de Wicken Fen, avui dia una illa enmig d’un mar de terra conreada intensivament. A Stackpole, la propietat gal·lesa esmentada abans, la llista actual de propietats inclou: 

Socis, publicitat i educació

La feina de fer la publicitat del National Trust i reclutar nous membres és necessàriament cara. Les comunicacions, les relacions públiques i les tasques formatives són totes una part essencial per assegurar que el National Trust fa arribar el seu missatge a tot el públic possible, i que el seu missatge s’orienta de la manera més eficaç possible. A més, la formació s’entén com una disciplina important en sí mateixa i una part important de la manera en què el Trust distribueix el benefici de la seva propietat entre el públic. Amb aquesta finalitat dóna suport a un ampli ventall de programes formatius. Entre ells, plans per permetre que les persones que viuen a les ciutats o a zones empobrides puguin gaudir de les propietats del National Trust, el Young National Trust Theatre en què el nens participen en la reconstrucció dramàtica de fets i dues cases de colònies on grups de nens passen una setmana amb un programa d’educació ambiental i activitats a l’aire lliure. Una d’elles es troba al sud de Gal·les, l’altra a Norfolk, a East Anglia. El pressupost total per al Departament de màrqueting i comunicació gira al voltant dels 16 milions de lliures per any.

Adquisicions

Les adquisicions suposen el major repte del Trust, ja que cada nova adquisició comporta la responsabilitat de perpetuar-la. Fa uns anys, Lord Chorley, un antic president del National Trust, va idear una fórmula que permetia realitzar uns càlculs sobre els requeriments futurs de l’adquisició potencial en termes de manteniment, és a dir, les dimensions de la dotació necessària. Si el paquet d’adquisició no satisfà els requeriments de la fórmula Chorley, normalment no s’efectua l’adquisició. Antigament, i per una sèrie de motius, les propietats es compraven sense dotació, i van acabar esdevenint una càrrega per als Fons Generals. Algunes tenien la sort (potser pel cobrament adequat d’entrada) d’esdevenir propietats amb Crèdit al Fons General, però d’altres esdevenien (especialment eren propietats rurals, en què no es cobrava entrada) propietats amb Dèficit al Fons General. Algunes de les noves adquisicions tenen la sort de rebre fons especials del Trust especialment establerts per donar suport; el finançament d’aquestes propietats és inalterable i immune a les fluctuacions a qualsevol altra banda. Els procediments han canviat al llarg del segle. Avui dia, s’assumeixen ben poques cases grans, però cada vegada estan millor representades l’arqueologia industrial i l’arquitectura vernacular. L’empenta per salvar la costa segueix el seu  camí, i ha rebut una alenada d’aire fresc amb el rellançament de la crida de la línia de costa Neptune. Dins la campanya de la línia de costa, ara potser hi ha menys èmfasi en salvar paisatges de penyasegats espectaculars (gran part dels quals ja s’han salvat) i més en salvar línia de costa "no accidentada" com ara salines, estuaris i dunes de sorra. Les adquisicions potencials s’estudien acuradament (per un comitè central) i s’avaluen des del punt de vista dels avantatges, el grau d’amenaça, i si el Trust n’és el propietari més indicat. Progressivament es van estudiant les possibilitats d’associació amb altres organitzacions. Les adquisicions espectaculars com la de Snowdon capten la imaginació del públic; moltes de les petites serveixen per cobrir distàncies entre blocs propietat del Trust. 

Administració de l’organització benèfica, generació d’ingressos, tributació

Les primeres dues ascendeixen a 2,6 milions de lliures i suposen els requeriments tècnics de gestionar una organització benèfica de grans dimensions. Totes les organitzacions benèfiques britàniques segueixen una trajectòria força paral·lela a la política del govern del moment, en especial en l’àmbit de la tributació, i en els darrers anys les polítiques impositives dels successius governs han estat fatals per a les organitzacions benèfiques en general i per al Trust en particular. La càrrega irrecuperable de l’IVA [Impost sobre el Valor Afegit] és molt pesada, i el descens constant del tipus bàsic de l’impost sobre la renda redueix els beneficis que aporten al Trust les subscripcions i donacions compromeses (vegeu anteriorment, Socis). El govern és ben conscient de les preocupacions del National Trust, però no proposa cap acció per invertir aquesta tendència. En comptes d’això, pensa que les donacions benèfiques haurien d’augmentar per omplir el buit.

Conclusió

És poc probable que canviï dràsticament el model bàsic de les finances del Trust, tot i així, es troba en un món en què els canvis ràpids en diferents fronts són la norma habitual. Cada vegada més, la tasca del Trust per gestionar la seva economia i el seu conjunt consisteix a gestionar el canvi. La política agrícola, es fa ara a Brussel·les, i l’efecte del clima econòmic canviant sobre el Trust i els arrendataris ja s’ha comentat abans. Mentre que l’agricultura concebuda com a indústria s’enfonsa, l’ús del camp, i les pressions sobre aquest en favor del lleure augmenten any rere any, i les espècies i els hàbitats es veuen cada vegada més pressionats. La demanda d’informació i la necessitat de mantenir-se al dia amb els mètodes més recents de lliurar-la, són cada vegada més grans. Malgrat que el nombre d’associats al Trust augmenta constantment, segueix estant present el perill d’arribar a un punt en què els costos de la gestió dels espais rurals estiguin per damunt. En aquesta situació, el suport al Trust segueix creixent, i segueix gaudint d’una posició única de suport i afecte al cor mateix de la nació.

Si desitgeu més informació, visiteu el lloc web del National Trust a: www.nationaltrust.org.uk 



 
Fòrum de debat

Medi Ambient. Tecnologia i Cultura no s'identifica necessàriament amb l'opinió que expressen els articles signats
© Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
DL: B-44071-91
ISSN:  1130-4022