Fòrum de debat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números anteriors 


El paisatge ambiental a Catalunya  l'any 2050  22 - Desembre 1998 
 Sumari
 
 

  Benvinguts a la  versió electrònica de la Revista Medi Ambient. 

Aquesta iniciativa de posar la Revista a la xarxa pretén oferir un fòrum de debat: esperem rebre opinions, comentaris, suggeriments i desacords al voltant dels articles que es publiquen.  

Totes les opinions que s'emetin es faran arribar a l'autor de l'article comentat. A més, se seleccionaran els comentaris més rellevants per publicar-los al següent número --en paper i electrònic-- de la revista 


La gestió del rerepaís 

Número 23 - Abril 1999 

 Sumari 

  Castellano 
  English 

 

 
 

Medi Ambient. Tecnologia i Cultura no s'identifica necessàriament amb l'opinió que expressen els articles signats
©  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
Equip redactor 
DL: B-44071-91 
ISSN:  1130-4022