Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
# 2
Butlletí
d'Etiquetatge Ecològic


Departament de Territori i Sostenibilitat

Juliol-Desembre 2011
 
 
 

:: Notícia destacada

Saló Turisme
Presentació del procés de participació de l'EcodisCAT. 25 d'octubre de 2011. Palau Robert
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat té entre les seves competències difondre l'ecodisseny, eina de gran utilitat per a les empreses, per tal d'incorporar aspectes ambientals en els seus productes i serveis.

Amb la finalitat d'intensificar la col·laboració amb universitats, col·lectius i empreses, el Departament de Territori i Sostenibilitat té l'objectiu d'aprovar a finals d'aquest any 2011 el Programa català d'ecodisseny 2011-2015 (EcodisCAT) que ha d'establir les línies d'actuació, mesures i accions que es desenvoluparan per promoure un mercat més sostenible, tot fent que l'ecodisseny esdevingui un factor diferenciador i de competitivitat.


L'EcodisCAT té com a objectius principals:
 1. Crear un marc estable per impulsar el disseny de productes i serveis que integrin criteris ambientals i fomentar models de producció i consum més sostenibles a Catalunya.
 2. Establir sinergies amb tots els agents implicats, des de la concepció del producte o servei, la producció, la distribució fins al consumidor final i amb els consumidors mateixos.
 3. Incorporar l'organització administrativa interna necessària perquè el Programa incideixi de manera significativa i transversal sobre el mercat català.
 4. Adequar l'ecodisseny català als nous requeriments de la UE i participar en la definició d'aquests.
Amb l'objectiu de recollir i posar a debat les propostes i aportacions dels col·lectius implicats, s'ha realitzat un procés de participació senzill, operatiu i estructurat, a través de diversos espais de participació presencials i virtuals.

L'inici del procés de participació va comptar amb una inauguració per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental al Palau Robert de Barcelona, el passat 25 d'octubre, on es van reunir els diferents sectors implicats en el procés i se'ls va informar de quins eren els espais de participació. Aquests espais de participació han estat els següents:
 • Formulari en línia: Durant el mes de novembre ha estat disponible al web del procés un formulari a través del qual s'han pogut fer aportacions de mesures i accions a les diferents línies d'actuació del Programa.
 • Sessions de debat presencial: els dies 16 / 23 de novembre s'han organitzat dues sessions, una per cada eix del Programa (Eix 1. Estímul de l'oferta de productes i serveis sostenibles i Eix 2: Impuls de la demanda d'un mercat sostenible), en què els agents interessats han debatut sobre les diferents mesures i accions i les prioritats d'actuació.
Properament es realitzaran les sessions de presentació dels resultats del procés de participació, el document de retorn i el Programa català d'ecodisseny EcodisCAT 2011-2015.
 

 

:: Notícies. Articles complets

Saló Turisme
Plataforma Bus de ZICLA, El almacén del producto reciclado, SL.
Enguany s'ha celebrat la sisena edició del Premi Disseny pel Reciclatge 2011, convocat cada dos anys per la Agència de Residus de Catalunya. Aquest Premi, creat l'any 2001, és una de les accions que realitza l'Agència de Residus de Catalunya per tal de promoure el disseny per al reciclatge, estratègia d'ecodisseny que minimitza els impactes ambientals a l'hora de dissenyar els productes, mitjançant la incorporació de materials reciclats i la facilitació de la reutilització i reciclabilitat dels productes. El Premi s'ha estructurat en 4 categories: productes, projectes, estratègies i materials. En l'edició d'enguany s'hi han presentat 188 candidatures.


L'empresa ZICLA, El almacén del producto reciclado, SL, ha estat l'empresa guanyadora del Premi Disseny pel Reciclatge 2011 per a la categoria de productes, amb un producte que disposa del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, la Plataforma Bus. La Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, va concedir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a la Plataforma Bus l'any 2009, per a la categoria de productes de plàstic reciclat.

Aquesta plataforma està fabricada totalment amb plàstic reciclat i reciclable, procedent del recobriment de cables elèctrics, persianes, canonades, etc. i és emprada per millorar l'accessibilitat a les parades d'autobús.

El passat 17 de novembre de 2011, al Palau Robert de Barcelona, va tenir lloc la tercera sessió del Parlament d'Ecoedició. En el Parlament, hi van participat professionals de tot el sector editorial, des de la impressió, l'edició, el disseny, la fabricació de papers i béns, la distribució, llibreters, autors, il·lustradors, comunicadors, i totes aquelles altres persones implicades i interessades en el procés de publicació i les seves repercussions en el medi ambient.

El Parlament d'Ecoedició 2011 s'emmarca dins del projecte Greening Books, projecte LIFE+ de la Unió Europea, liderat pel Centre Tecnològic LEITAT, el Tinter i Simpple, destinat a la millora mediambiental dels productes impresos. El projecte està promovent un model d'etiqueta que reculli tota la informació ambiental de l'edició d'una publicació, utilitzant l'eina de l'anàlisi del cicle de vida (ACV).

x
Estand del Club EMAS i del Departament de Territori
i Sostenibilitat.

Del 29 de novembre al 2 de desembre d'enguany, el Club Emas, amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va participar en la primera edició de l'SmartCity Expo & World Congress a la Fira de Barcelona, amb l'objectiu de difondre en aquest espai les eines de qualificació ambiental: el sistema de gestió ambiental EMAS, l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea (Ecolabel) i el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya.
Durant aquests quatre dies es van realitzar diverses conferències, taules rodones i sessions paral·leles a càrrec de ponents de reconegut prestigi, on es van debatre les qüestions plantejades en el programa del Congrés, en diferents àmbits com energia, urbanisme, TIC, govern i finançament, medi ambient, transport i mobilitat, persones i qualitat de vida.

A banda de les conferències, el saló va disposar d'una zona d'exposició, on empreses, ciutats i institucions, van mostrar tot tipus de tecnologies aplicades per contribuir en un entorn urbà més sostenible i eficient.

Jornada de d'Etiqueta ecològica de la Unió Europea en el sector dels detergents
El passat 6 d'octubre es va celebrar la Jornada ECOLABEL: "L'Etiqueta ecològica Europea, productes i consum respectuosos amb el medi ambient". A la Jornada, organitzada per Applus+ amb la col·laboració de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, hi van assistir una cinquantena de professionals principalment del sector dels detergents.

L'Etiqueta ecològica de la Unió Europea per a productes de neteja i l'ambientalització de la contractació pública
x
Gràfic 1. Evolució dels atorgaments de la categoria de productes
de neteja per a ús general.


Des de l' any 2007 s'ha observat un fort augment de sol·licituds d'empreses del sector de la neteja per obtenir l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea per als seus productes (vegeu el gràfic 1), així com que la majoria d'aquests productes estaven destinats per a ús professional.

D'altra banda, en els diversos plecs de contractació de les administracions públiques, s'hi han establert una sèrie de criteris ambientals mínims i d'altres d'addicionals dins de les mesures d'ambientalització de la contractació pública i que amb l'obtenció de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea els criteris ambientals que han de complir els productes de neteja queden coberts.

Aquestes dades confirmen que l'augment dels atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea en productes de neteja està relacionat amb les mesures d'ambientalització que s'han anat establint en la contractació pública durant els últims anys.

Eliminació de la taxa anual de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea
Amb l'entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'estableixen les noves taxes per a l'obtenció de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya elimina la quota anual per l'ús de l'Etiqueta ecològica europea, per tal de reduir costos a les empreses que la sol·liciten i facilitar la seva obtenció.

L'establiment turístic Camps de Vilarrassa-Cal Candi i el Càmping el Berguedà obtenen les dues etiquetes ecològiques que atorga la Generalitat de Catalunya
El passat mes de novembre l'establiment turístic Camps de Vilarrassa-Cal Candi i el Càmping el Berguedà van obtenir la doble etiqueta, és a dir, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, per als seus serveis d'establiment turístic i de càmping, respectivament. Per a l'obtenció de la doble certificació només han hagut d'abonar una de les taxes, la de la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, per tal d'alleugerir l'esforç econòmic realitzat per les empreses per obtenir els certificats.

Etiqueta ecològica de la Unió Europea
Categories en estudi: Actualment la Comissió Europea, en el marc de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, està treballant en la creació de les categories següents:

 • Equipament divers com faxos, impressores, fotocopiadores, escàners, etc.
 • Aixetes i ruixadors de dutxa
 • Vàters i urinaris
 • Paper imprès
 • Edificis
 • Impressió de diaris. Pendent de votació.
 • Detergents per a la bugada per a ús professional
 • Detergents per a rentavaixelles per a ús professional

Distintiu de garantia de qualitat ambiental
Categories en estudi: La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, està treballant en la creació de les categories següents:

 • Museus i biblioteques
 • Flotes de vehicles
 • Aparcaments

Noves categories aprovades
Aquest mes de desembre ha estat aprovada una nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, adreçada als centres esportius.
Aquesta nova categoria de serveis s'adreça als centres esportius que desenvolupen la seva activitat en un recinte tancat, però també per a aquells que realitzen part de la seva activitat a l'exterior. Els criteris ambientals que s'hi han definit tenen com a principals objectius millorar l'estalvi i l'eficiència energètica, l'ús d'energies renovables i la reducció en el consum d'aigua. D'altra banda, s'han establert criteris de segregació de residus, de compra responsable de productes, reducció del soroll, foment de la mobilitat sostenible i la formació i informació ambiental dels treballadors del centre i dels usuaris.

 

 

:: Estadístiques

Durant el segon semestre del 2011, han estat moltes les empreses que han obtingut per primera vegada una de les dues etiquetes ecològiques, han renovat el seu atorgament o han realitzat alguna ampliació de producte.
 • Amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental
  PRODUCTES AÏLLANTS ACÚSTICS I TÈRMICS AMB MATERIAL RECICLAT
  URSA IBéRICA AISLANTES, SA - Renovació

  PRODUCTES I SISTEMES QUE AFAVOREIXEN L'ESTALVI D'AIGUA
  Urimat Ibérica, SL - Renovació
  Tres Comercial, SA - Ampliació
  Roca Sanitarios, SA - Ampliació
  Novax Ingenieros Asesores, SL - Atorgament
  Amtevo Medio Ambiente, SL- Renovació
  Presto Ibérica, SA - Renovació

  MATèRIES PRIMERES I PRODUCTES DE PLÀSTIC RECICLAT
  ZICLA, El almacén del producto reciclado, SL - Ampliació

  PRODUCTES DE MATERIAL COMPOSTABLE
  Plàstics del Fluvià, SA (ECOPACK FLUVIA) - Renovació

  ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL
  Mas Les Comelles-Agroturisme Mas Les Comelles - Atorgament
  Cal Carulla, SCP - Renovació
  Càndid Casals Costa (Camps de Vilarassa-Cal Candi) - Atorgament
  Cal Xocolater - Atorgament

  EDIFICIS D'ÚS D'OFICINES
  Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya - Renovació

  ESTABLIMENTS HOTELERS
  Hotel Caprici Verd - Renovació
  ESTAM-HARITZ, SL (Hotel Cal Teixidó) - Atorgament
  Exploturist La Selva (Hotel Athene Neos) - Renovació
  Loredo Turística, SA (Hotel Athene) - Renovació

  TALLERS DE VEHICLES
  J.J. MOTOR SCCL - Renovació
  Andrés Cano-Planchistería Cano - Renovació

  CÀMPINGS
  Francisco Santalla Esteban-Càmping El Berguedà - Atorgament

 • Amb Etiqueta ecològica Unió Europea:
  PRODUCTES DE NETEJA D'ÚS GENERAL, CUINES I BANYS
  Alcornordeman, SA - Atorgament
  Adis Higiene, SA - Atorgament
  Soci Galpier, SL - Atorgament
  SQ Futurquímica, SLU - Atorgament
  Soro Internacional, SA - Ampliació

  DETERGENTS PER RENTAR VAIXELLES A MÀ
  SQ Futurquímica, SLU - Atorgament

  PAPER TISSÚ
  LC Papel 1881, SA - Ampliació

  PINTURES I DISSOLVENTS
  Materis Paints España, SL - Ampliació
  Pinturas Lepanto, SA - Ampliació
  Industrias Titán, SA - Ampliació

  DETERGENTS RENTAVAIXELLES
  Proquimia SA - Atorgament

  TELEVISORS
  Sharp Electrónica España, SA - Ampliació

  ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
  Càndid Casals Costa (Camps de Vilarrassa- Cal Candi) - Atorgament

  CÀMPINGS
  Francisco Santalla Esteban - Càmping El Berguedà - Atorgament
Per tal de trobar més informació sobre aquestes empreses i els seus productes, podeu consultar la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi trobareu, a més, totes les empreses que disposen d'alguna d'aquestes dues certificacions per a totes les categories de productes i serveis.

> Productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
> Productes i serveis amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.