Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
# 1
Butlletí
d'Etiquetatge Ecològic


Departament de Territori i Sostenibilitat

Gener-Juny 2011
 
 

 

:: Notícia destacada

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea són sistemes d'etiquetatge ecològic de productes i serveis. Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals estrictes establerts prèviament.

En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, l'organisme competent per concedir aquestes etiquetes ecològiques és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així que té competència en la concessió del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Distintiu de garantia de qualitat ambiental Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Etiqueta ecològica de la Unió Europea Etiqueta ecològica de la Unió Europea

 

 

:: Notícies

Saló Turisme
Estand de la Generalitat de Catalunya-Club EMAS al Saló Internacional del Turisme de Catalunya.
Barcelona va acollir, dels dies 7 al 10 d'Abril, la vintena edició del Saló Internacional del Turisme de Catalunya, presentant una àmplia varietat de destinacions d'arreu del món. Un total de 1.500 expositors de 75 països diferents i totes les regions de l'Estat espanyol van venir plegades per promoure els seus atractius turístics. Més de 190.000 visitants (consumidors, agències de viatges, periodistes especialitzats, empreses de lleure,  operadors turístics, etc.) van visitar el Saló.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la Agència Catalana de Turisme i del Club EMAS, van participar-hi per tal de promoure les eines de qualificació ambiental: el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea i el Sistema de gestió mediambiental EMAS. S'hi va participar amb un estand per al turisme sostenible en el qual es va difondre informació general dels tres sistemes i es va informar dels establiments que disposen d'alguna d'aquestes certificacions.

En aquest sentit, l'Agència Catalana de Turisme porta a terme la gestió de la pàgina web Turisme Qualitat on s'hi poden trobar tots els establiments turístics que disposen de certificacions mediambientals, així com certificacions de qualitat turística.

El dia 7 d'Abril va estar reservat per a professionals del turisme i al voltant de 3.300 professionals van assistir al Saló. En aquest marc, la Direcció General de Qualitat Ambiental va organitzar una sessió informativa sobre les eines de qualificació ambiental, on també es van presentar dues experiències d'allotjaments turístics certificats: el càmping les Medes, amb el registre EMAS i certificat amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Hotel Algadir, el primer hotel català certificat amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Jornada de Benchmarking sobre Compra Verda
c
c
Mostra d'alguns dels productes
exposats a la Jornada.
El 27 d'abril de 2011 la Direcció General de Qualitat Ambiental va organitzar, amb la col·laboració del Club EMAS, la Jornada de Benchmarking sobre Compra Verda.

El caràcter de la Jornada va ser eminentment pràctic. Es van dur a terme 6 tallers simultanis sobre material d'oficina i maquinari, productes i serveis de neteja, vehicles, esdeveniments i material de construcció. Finalment, es va realitzar una sessió plenària on es van posar en comú els resultats.

En paral·lel es va organitzar una mostra de productes que complien criteris ambientals, i que principalment disposaven d'etiquetes ecològiques com el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

La Jornada es va celebrar al Centre d'Esplai del Prat de Llobregat i es va donar la possibilitat als assistents de visitar-ne les instal·lacions, ja que incorpora aspectes ambientals.

A l'acte, hi van participar més de 100 persones. Durant la Jornada es va produir l'intercanvi d'experiències en matèria d'ambientalització de la contractació entre les organitzacions i va esdevenir un espai de trobada entre els qui ofereixen i els qui compren  productes ecològics.

x
Estand de la Generalitat
de Catalunya a CONSTRUMAT.
Del 16 al 21 de maig va tenir lloc a Barcelona el Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT. Més de 1.300 empreses van exposar-hi els seus productes i 128.000 professionals de 58 països van visitar la fira. Aquesta fira va disposar, durant aquesta edició, d'un dia obert per als visitants no professionals.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va disposar d'un estand on es van promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Actualment, 36 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua, com aixetes i inodors, matèries primeres i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, matèries primeres i productes de cautxú reciclat, matèries primeres i productes d'àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat I aïllants acústics I tèrmics amb material reciclat.

x
Mostra dels catàlegs exposats.

Pel que fa a l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Un gran nombre de fabricants i distribuïdors van visitar l'estand per conèixer els productes certificats i els criteris que s'apliquen a les etiquetes ecològiques. Prop de 260 persones es van interessar pel catàleg de productes certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

En el context econòmic actual, el sector de la construcció se centra en les rehabilitacions i la sostenibilitat, fet que representa una oportunitat per als productes ecològics.

El Butlletí d'Ecolabel del juny del 2011 va publicar un article en referència a la presència dels productes amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea a CONSTRUMAT.

El passat mes d'abril del 2011, Clariant Ibérica Producción, SA va obtenir l'Etiqueta ecològica europea de la categoria de productes tèxtils per a la col·lecció de pantalons texans, "Advanced Denim by Clariant".

Clariant Ibérica Producción, SA ha desenvolupat una nova tecnologia de tint i aprest (sizing) de teixit Denim (teixit texà), la tecnologia "Advanced Denim" és molt més eficient i molt més respectuosa amb el medi ambient que els processos tradicionals de tintatge amb glast, obté els mateixos resultats i suposa una reducció de temps, costos i recursos per als fabricants.

Amb l' objecte de difondre i promocionar el nou procés desenvolupat, Clariant Ibérica Producción, SA va fabricar una sèrie de pantalons texans que compleixen amb tots els criteris ecològics establerts per obtenir l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea. El nou procés permet reduir el consum d'aigua en un 92%, el consum d' energia en un 27%, la generació de residus de cotó en un 87%, evita la generació d' aigües residuals i evita l'ús d'agents químics perillosos per a la salut humana i el medi ambient.

Aquesta innovació en la tecnologia de tint i aprest, pot suposar una oportunitat cap a nous processos productius de pantalons texans més nets i sostenibles.

Actualment la Comissió Europea, en el marc de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, està treballant en la creació de les categories següents:

 • Equipament divers com faxos, impressores, fotocopiadores, escàners, etc.
 • Aixetes i ruixadors de dutxa
 • Vàters i urinaris
 • Paper imprès
 • Edificis
 • Impressió de diaris

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, en el marc del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, està treballant en la creació de la categoria següent:
- Museus i biblioteques

 

 

:: Estadístiques

Empreses certificades durant el primer semestre del 2011
Durant el primer semestre del 2011, han estat moltes les empreses que han obtingut per primera vegada una de les dues etiquetes ecològiques, han renovat el seu atorgament o han realitzat alguna ampliació de producte.
 • Amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental
  MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES D'ÀRID RECICLAT
  Reciclàrids Osona, SL Atorgament
  Reciclàrids, SL Atorgament
  Industrias del Cemento Aglomerado, SL Atorgament
  Calibloc, SA Atorgament

  PNEUMÀTICS RECAUTXUTATS
  Industrias del Neumático,SAU Atorgament

  PRODUCTES DE MATERIAL COMPOSTABLE
  SPHERE Group Spain Renovació
  Saplex, S.A. Renovació

  MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES DE PLÀSTIC RECICLAT
  ZICLA, El Almacén del Producto Reciclado, SL Renovació

  PRODUCTES DE CARTRÓ I CARTRONET RECICLAT
  Stora Enso Barcelona, SA Renovació

  PRODUCTES DE PAPER I CARTRÓ
  Gomà-Camps,SAURenovació

  ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL
  Can Tubau Renovació
  Mas Serradell Renovació
  Cal Pastor Renovació

  INSTAL·LACIONS JUVENILS
  Fundació Catalana de l'Esplai Renovació
  (Casa de Colònies Escola Natura Can Massaguer)
  Fundació catalana de l'esplai (Can Mateu) Renovació
  Fundació catalana de l'esplai (El Company) Renovació

  ESTABLIMENTS HOTELERS
  Hotel Rosa-Restaurant Fonda Caner Renovació

  TALLERS DE VEHICLES
  Auto Taller Sierra Renovació
  Arboix i Mirón, SCP Renovació
  Garatge Trima, S.L. Renovació
  Motor Bassa, S.A. Renovació

 • Amb Etiqueta ecològica Unió Europea:
  PRODUCTES DE NETEJA D'ÚS GENERAL, CUINES I BANYS
  Quimidex Professional Atorgament
  Soro Internacional, SA Ampliació
  Suministros Científicos Técnicos, SA Ampliació
  Reckitt Benckiser España, SL torgament
  SA Proder Atorgament

  PAPER TISSÚ
  LC Paper 1881, SA Atorgament
  Garcia de Pou, S.A. Atorgament

  DETERGENTS PER RENTAR VAIXELLES A MÀ
  Salló Kyra, SL Atorgament
  Alcornordeman, S.A. Atorgament
  Adis Higiene, S.L. Atorgament

  ESTABLIMENT DE TURISME RURAL
  Pilar Sala Tañá (Mas Pratsevall) Renovació

  CÀMPINGS
  Proapart, SL (Càmping Aidamar) Renovació

  ALLOTJAMENT TURÍSTIC
  Hoteles Sunwing, SA- Sunwing resort Argoinzgoin Renovació

  PINTURES I VERNISSOS
  Akzo Nobel Coatings, SL Renovació
  Picolor, SA Atorgament
  Pinturas Tarracol, S.L. Atorgament
  Materis Paints España, S.L. Ampliació

  PRODUCTES TÈXTILS
  Clariant Ibérica Producción, SA Atorgament

  SABONS I XAMPÚS
  Amenities Pack, S.A. Atorgament

  DETERGENTS PER A RENTAVAIXELLES
  Soro Internacional, S.A. Atorgament

  RAJOLES RÍGIDES PER A TERRES
  Ceramicas del Foix, S.A. Renovació

  TELEVISORS
  Sharp electrónica españa, S.A. Ampliació

Per tal de trobar més informació sobre aquestes empreses i els seus productes, podeu consultar a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat. Hi trobareu, a més, totes les empreses que disposen d'alguna d'aquestes dues certificacions per a totes les categories de productes i serveis.

> Productes i serveis amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental.
> Productes i serveis amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

 

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat anomenat Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.