Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


The System of Linguistic Indicators (SIL): purpose and general features, by Joan Solé Camardons


CONTINUA


5.9 The tunnel effect of an indicator

Also noted are certain perverse or tunnel effects which indicators may have, seen as specific negative effects that are the product of the almost exclusive focalising of a single indicator. Despite that, it is preferable that indicators have effects that do not go unnoticed.

5.10 Academic research

It is proposed to provide the academic world, and other specialists, with a list of the sources of information for the linguistic indicators. Also we need to know the areas where sociolinguistic research is lacking to be able to orientate universities in their research.

6. By way of conclusions

In this article we have proposed a definition of linguistic indicator and we have developed the general basis of the System of Linguistic Indicators sponsored by the Generalitat of Catalonia.

We trust that this project may prove useful to all professionals working with the language, and the institutions responsible for language policy and planning and to society in general.

What we have here, then, is a flexible, participatory project which is both systematic and reliable and which will be able to take onboard all the needed changes and improved policies and techniques that professionals, institutions and general public might convey to us.

7. Basic bibliography on social and linguistic indicators (10)

Books

General and theoretical

CASAS, F.; PORTA, J.: Els indicadors psicosocials. Barcelona: Escola Universitària de Treball Social; La Llar del Llibre, 1990.

CASAS, F.: Técnicas de investigación social: los indicadores sociales y psicosociales: teoría y práctica. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1989.

DEL CAMPO, S. (dir.): Los Indicadores sociales a debate. Madrid: Euramérica, 1972.

RUSSET, B. M. [et al.]: Análisis comparado de indicadores sociales y políticos. Madrid: Euramérica, 1968.

Social indicators

Ajuntament de Barcelona; Mancomunitat de Municipis. Àrea Metropolitana de Barcelona; Federació de Municipis de Catalunya: Indicadors estadístics municipals. Barcelona: Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, 1998.

INSTITUTO LAWRENCE R. KLEIN: Anuario social de España: 2000. Barcelona: Fundación "La Caixa", 2000.

Linguistic and sociolinguistic use indicators

Catalonia

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: administració [pública] local. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera: [unpublished manuscript], 1997.

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: ensenyamen. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera: [unpublished manuscript], 1997.

ARAGAY, J. M.; SABATÉ, J.; MUR, R.: Indicadors d'ús del català: mitjans de comunicació i indústries de la cultura. Barcelona: Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera [unpublished manuscript], 1997.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA L'HEURA: Ofercat. Indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramanet: 1998-1999. Santa Coloma de Gramanet, 1999.

CIURANA, A. M.: La desviació del codi ortològic com a indicadora de canvi lingüístic: TV3: anàlisi d'onze fenòmens fonètics. Valls: [unpublished manuscript] [2001?].

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: Ofercat: indicadors sobre l'oferta territorial de català: manual per a la preparació i el desenvolupament de les observacions. [Barcelona]: [unpublished manuscript], 2003.

Québec

Commissions de la Fonction Publique du Canada: Indicateurs de la participation francophone [version provisoire] = Indicators of francophone participation. Québec: Commission de la Fonction Publique, 1978.

Commission de Protection de la Langue Française, Conseil de la Langue Française: Indicateurs de la situation linguistique au Québec. Québec: Gouvernement du Québec, 1991.

Commission de Toponymie, Conseil de la Langue Française, Office de la Langue Française, Sécrétariat à la Politique Linguistique: Indicateurs de la langue du travail au Québec: édition 1994. Québec: Gouvernement du Québec. Conseil de la Langue Française, 1995.

Journals

Barcelona Societat: Revista d'Informació i Estudis Socials. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Gerència de l'Àmbit de Benestar Social, 1993.

Journal articles

BASTARDAS, A.: "Indicacions i suggeriments per a l'elaboració de plans generals i específics d'extensió de l'ús del català", a Revista de Llengua i Dret, no. 7 (June 1986), p. 179-184. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986.

FABÀ, A. [et al.]: "Ofercat: indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramanet", a Revista de Llengua i Dret, no. 33 (September 2002), p. 143-169. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2003.

FABÀ, A. [et al.]: "Ofercat: indicadors sobre l'oferta de català a Santa Coloma de Gramenet", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, no. 18 (1st quarter 2000), p. 53-58. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

JAIME, L. [et al.]: "Objectius i indicadors de resultat : exemples de formulació", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, no. 2 (1st quarter 1995), p. 15-20. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1995.

"Metodologies de l'indicador del consum privat català i del model de previsió de l'índex de preus de consum a Espanya", a "Perspectiva Econòmica de Catalunya. Butlletí d'Estadística i Conjuntura, no. XXXIV, (April 1996), p. 45-53. Barcelona: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1996.

MUR, R.: "Indicadors d'ús del català en la documentació local 1998", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística", no. 16 (3st quarter 1999), p. 37-45. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1999.

PUJOL, M.: "La Llengua catalana al Principat d'Andorra: situació actual i evolució 1995-1999", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística", no. 22 (3rst quarter 2001), p. 66-70. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

ROMANÍ, J. M. [et al.]: "Inuscat: un indicador de l'ús del català", a Treballs de Sociolingüística Catalana", no. 13 (1997), p. 15-23.

ROMANÍ, J. M.: "L'INUSCAT, un indicador sobre l'ús de la llengua", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, no. 5 (1st quarter 1996), p. 60-63. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 1996.

SUÏLS, J. [et al.]: "Una Enquesta de coneixement i ús de les llengües a la Vall d'Aran: la situació l'any 2000 i el 1984", a Llengua i Ús: revista tècnica de normalització lingüística, no. 22 (3st quarter 2001), p. 61-65. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2001.

Joan Solé Camardons
Institute of Catalan Sociolinguistics
Directorate General for Language Policy
joansole@gencat.cat


3 de 3