Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


Escenari jurídic actual de la normalització lingüística en la televisió local,
per Bruguers Jardí


CONTINUA


Amb l’esperit general de la declaració, la Secció Filològica dóna a entendre un concepte de normalització lingüística estretament vinculat a la difusió i extensió de l’estàndard, és a dir, d’un model de llengua de qualitat. A més d’atorgar als mitjans de comunicació de massa un paper molt rellevant en la seva difusió. D'altra banda, la declaració de la Secció Filològica no eximeix de responsabilitat a cap de les institucions, organismes i col·lectius vinculats al procés de normalització lingüística. I és d'aquesta manera que al final del punt número 7 exposa: «Tots els qui han assumit alguna responsabilitat en les tasques de desenvolupament i de normalització de la llengua s’han de sentir, doncs, interpel·lats per aquesta realitat i han d’obrar en conseqüència». (17)

plató de Gavà TV
Plató de Gavà TV durant l’enregistrament del programa Paraules

5. Conclusions

Les posicions derivades del cabal legislatiu i filosòfic del Govern català i de la declaració de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans serveixen per il·lustrar dues maneres diferents d’interpretar una mateixa qüestió: el procés de normalització lingüística de la llengua catalana en els mitjans de comunicació. La interpretació governamental i jurídica de la normalització lingüística com una qüestió de quota neix i mor en els tants per cent. En canvi, la declaració de 1990 de la Secció Filològica porta cua. I és que si s’entén la normalització lingüística com la implantació plena de l’estàndard cal repensar les estratègies de normalització lingüística en el nou escenari de la televisió local.

6. Bibliografia

Llibres i monografies

VILAR, J. et al. La TV local de servei públic: l’univers de les televisions locals a Catalunya davant la perspectiva dels 80. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1988.

Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. La llengua i els mitjans de comunicació de massa. Barcelona: IEC, 1991.

COSTA, P. O.; PÉREZ, J. M.; MARTÍNEZ, J. Realitats i perspectives de la televisió local. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992.

CREUS, I.; JULIÀ, J.; ROMERO, S. (eds.). Llengua i mitjans de comunicació. Lleida: Pagès Editors, 2000.

Publicacions periòdiques

Insert TV. Revista d’informació trimestral de Televisions Locals de Catalunya. [Barcelona] (2002), núm. 1.

Bruguers Jardí
bruguers@hotmail.com

 

6 de 6