Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística catalana


The Studies of the Directorate General for Language Policy of the Generalitat of Catalonia (1994-2002), by Joan M. Romaní


CONTINUA


ROMANÍ, J. M.; ARAGAY, J. M. and SABATÉ, J. "INUSCAT, un indicador de l’ús del català". Treballs de Sociolingüística Catalana, 13. Valence, Tres i Quatre, 1997.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La llengua de la publicitat exterior a Barcelona". Llengua i Ús, 12. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1998, p. 49-53.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La situació sociolingüística en els centres de l’Agrupació Catalana d’Establiments Sanitaris (ACES)". Llengua i Ús, 13. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1998, p. 53-59.

SOLÉ i CAMARDONS, J. "La llengua als hipermercats i cadenes de supermercats de Catalunya". Llengua i Ús, 14. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1999, p. 57-60.

SOLÉ i CAMARDONS, J. and ROMANÍ, J. M. "Els usos lingüístics en l’activitat comercial". Llengua i Ús, 9. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1997, p. 58-61.

SOLÉ i CAMARDONS, J. and ROMANÍ, J. M. "Els usos lingüístics en la retolació a Barcelona". Llengua i Ús, 10. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1997, p. 58-67.

STRUBELL, M. "Language Use Surveys: un intent de sistematitzar la recerca sobre l’ús lingüístic". Llengua i Ús, 6. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1996, p. 57-58.

VILA, F. Xavier. Eth Coneishement der aranés ena Val d’Aran. Separata in Aranese of Chap. 8 of El coneixement del català. 1996… Barcelona – Vielha: Generalitat of Catalonia, Department of Culture, Publications of the Institute of Catalan Sociolinguistics – Conselh Generau dera Val d’Aran, 2000.

VIDAL, A. (Dept. de Treball). "Els usos lingüístics en l’àmbit de la formació ocupacional". Llengua i Ús, 23. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 2002, p. 60-65.

VILLAVERDE, J. A. "Avaluació de varietats lingüístiques implicades en un procés de substitució: català i castellà a Mallorca". Llengua i Ús, 12. Barcelone, Department of Culture, DGPL, 1998, p. 59-65.

7.2 Electronic bibliography

BOSCH, J. L.; FARRÀS, J. and TORRENTE, D. "The use of Catalan at Service Stations in Catalonia. Methodological guidelines". NOVES SL, Tardor 2001. [Barcelone]

FARRÀS, J.; BOSCH, J. L. and TORRENTE, D. "Sociolinguistic investigation into the use of Catalan in service stations". NOVES SL, Summer 2001. [Barcelone]

FARRÀS, J.; TORRES, J. and VILA, X. "El coneixement del català: l'Enquesta Oficial de Població". NOVES SL, Autumn 2000. [Barcelone]

Institut Dep; PRUNÉS, A.; SOLÉ i CAMARDONS, J. "CECOT Companies and their Language Uses, Attitudes and Services ". NOVES SL, Autumn 2002. [Barcelone]

Institut Dep; SOLÉ i CAMARDONS, J. SEBASTIÀ, E."Catalan language organizations. Observation on the language organizations". NOVES SL, Autumn 2002. [Barcelone]

Joan Maria Romaní
jmromani@gencat.cat
Institut of Catalan Sociolinguistic
Directorate General for Language Policy
Department of Culture
Generalitat of Catalonia


4 de 4