Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Bai Euskarari Ziurtagiria. El Certificat Bai Euskarari, per Roberto Gutiérrez


CONTINUA


Les organitzacions poden usar el logotip del Certificat en tot tipus de suports publicitaris, i reben un servei de seguiment i avaluació a càrrec de l’equip de planificació de Kontseilua. Durant l’any, van rebent informació i indicacions d’aquests tècnics, la qual cosa no arriba a suposar un servei d’assessoria tècnica, tasca que correspon a empreses dedicades al disseny i implantació de plans de normalització lingüística. A més, per mitjà de la pàgina web, s’informa sobre les subvencions que ofereixen les diferents administracions i dels serveis que hi ha en èuscar.

Kontseilua promociona el Certificat davant d’institucions públiques, entitats privades i població en general, de tal manera que tota la societat valori la tasca normalitzadora de les entitats que l’obtinguin.

Des de finals de març, 225 organitzacions, entre les quals hi ha Tau Baskonia, Reial Societat, Vital Kutxa, BBK i Kutxa (caixes d’estalvi d’Araba, Bizkaia i Gipuzkoa, respectivament), Eroski, Ens Basc de l’Energia, Fundació Basca per a la Formació Hobetuz, Mondragon Unibertsitatea, Fundació Label-Kalitatea i Confederació de Cooperatives d’Euskadi han adquirit i usen públicament el Certificat Bai Euskarari bidean. 42 organitzacions més, majoritàriament sucursals de les tres caixes d’estalvi esmentades anteriorment, han adquirit i usen públicament el Certificat Bai Euskarari Guk Zerbitzua Euskaraz. Ben aviat farem realitat el fet que diverses organitzacions obtinguin el tercer nivell del Certificat, el Certificat Bai Euskarari Guk zerbitzua eta lana euskaraz.

2.6 El Certificat Bai Euskarari en el futur

Des del setembre de 2000 s’estan desenvolupant 10 experiències pilot de l’Acord Bai Euskarari en 72 localitats (algunes experiències es desenvolupen a escala comarcal), amb un procés similar al que es descriu aquí i amb la participació de 1.169 entitats locals o comarcals. En els propers mesos finalitzaran aquestes experiències i amb les conclusions que s’estan aconseguint es plantejarà estendre-les a més poblacions. És important subratllar la potencialitat que té aquesta dinàmica en aquells territoris on la tasca institucional en favor de la normalització és més minsa i el compromís social és millorable i, d’altra banda, la importància que té en el desenvolupament i potenciació del Certificat Bai Euskarari, ja que un cop les organitzacions d’aquestes localitats assumeixin els compromisos per mitjà d’un pla, tindran l’opció d’obtenir aquest certificat.

D’altra banda, hem reprès el treball amb les organitzacions participants en el procés Bai Euskarari i que, per una raó o una altra (motius econòmics, dificultats internes, canvi de junta directiva, etc.), no van obtenir el Certificat. Pretenem continuar animant-les a treballar per la normalització de la nostra llengua. A més, continuarem realitzant el treball desenvolupat fins avui amb les entitats posseïdores del Certificat, així com promocionant els continguts i la filosofia del procés Bai Euskarari, procés que ha servit d’inspiració en altres indrets com la Bretanya, on l’Oficina de la Llengua Bretona està impulsant el procés "Sí al Bretó" (Ya d’ar Brezhoneg).

No s’han de menystenir les implicacions d’aquest tipus de processos en els agents polítics. En la mesura que sectors cada cop més extensos de la societat es comprometen a adoptar mesures concretes, a la classe política li resulta més difícil no actuar en conseqüència. En els propers anys esperem arribar a incidir molt més en els partits i institucions, de tal manera que davant de l’impuls de sectors socials importants, fins i tot dels propis de cada partit, es plantegin un canvi d’actitud i uns nivells d’implicació més elevats.

Roberto Gutiérrez
Responsable del certificat

rober@kontseilua.org


8 de 8