Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


Política lingüística a Rússia i planificació
de llengües minoritàries: estudi del cas
de la llengua calmuca,
per Bossia Kornoussova


CONTINUA


5. Conclusions

Malgrat alguns canvis positius a favor de la llengua i la cultura calmuca, la situació continua essent greu. Tot i ser iguals des del punt de vista legal, el calmuc i el rus no són iguals des d’un punt de vista funcional, estan dividits segons els àmbits d’aplicació: el rus s’utilitza sobretot en els àmbits oficials, educatius, científics i informatius, i el calmuc és important en l’àmbit de la cultura nacional; en una proporció menor s’utilitza com a llengua de casa i, per a una petita part de la població, el calmuc és la llengua de l’educació i dels mitjans de comunicació. Evidentment, la política lingüística adoptada pel govern local i la planificació lingüística han afectat de manera positiva el poble calmuc, ja que ha permès augmentar l’autoestima i l’associacionisme de la identitat pròpia a més d’establir vincles amb la seva herència; tot i això, encara queda molt per aconseguir el ressorgiment de la llengua calmuca.

Les llengües es consideren sistemes altament viables i extremadament flexibles; tot i això, i prenent com a base Collin Baker, cal repetir que tal com la selva tropical i les balenes han esdevingut subjectes de protecció del medi ambient, s’han de protegir i promoure les llengües per aconseguir invertir el seu aparent destí i fer-les ressorgir com a llengües normalitzades. La gran majoria de llengües minoritàries de Rússia es troben en una situació molt greu; aquest és el motiu pel qual necessiten la protecció i el suport de l’estat. Esperem, doncs, que la legislació lingüística de Rússia permetrà la promoció i el manteniment de les llengües minoritàries i que la situació lingüística del país canviarà cap a millor amb una coexistència pacífica de les diverses comunitats lingüístiques de la nostra societat multinacional.

Bibliografia

Baschaeva, N.Z, 2000, On the role of translation and dictionaries in language promotion (O roli perevoda I clovarei v vozrozhdenii yazika. In B. Kornoussova (ed.), Acts of the International Seminar "Minority Languages in Russia: Perspectives for Development" (Materiali mezhdunarodnogo seminara "Yaziki narodov Rossii: perspectivi rasvitiya). Elista, 474

Baker, Collin., 1996, Foundations of bilingual education and bilingualism, Multilingual Matters Ltd. 65

Cooper, R. L., 1989, Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University Press.

Goryaev, A.T., Omakaeva, E. U., 2000, On problems of studying minority languages in Russia (the case stydy of the Kalmyk language) (Problemi nauchnogo izucheniya yazikov narodov Rossii (na primere kalmitskogo yazika). In B. Kornoussova (ed.), Acts of the International Seminar "Minority Languages in Russia: Perspectives for Development" (Materiali mezhdunarodnogo seminara "Yaziki narodov Rossii: perspectivi rasvitiya). Elista, 484

Guboglo, M., 1998, Languages of ethnic mobilization (Yaziki etnicheskoi mobilizatcii). Moscow, 446

Dambinova, V, Korostelev A., 1993 "Ethnolingistic processes of the Kalmyks" (Etnoyazikovie processi u kalmykov). In Kalmykia: cross-roads of 1980s. Problems of ethnocultural development (Calmúquia: pereputie 1980h. Problemi etnokulturnogo rasvitiya). Elista.

Khruslov, G., 1998, Language policy in Russia. In Barbel Fink (ed), Modern language learning and teaching in central and eastern Europe: which diversification and how can it be achieved? Proceedings of the second colloquy of the European Center for Modern Languages, Graz, 13-15 February 1997. Council of Europe, 121

Kornoussova, B., 2000, The language policy in Russia: scope and challenges. Paper delivered at the Conference "Lesser used languages and the law in Europe", Trier (Germany), 7-8 September 2000, in print

Neroznak, V.P. 2000 Language laws of the peoples of the Russian Federation and programming language development (Zakoni o yazikah narodov Rossiiskoi Federacii I programmirovanie yazikovogo rasvitiya). In B. Kornoussova (ed.), Acts of the International Seminar "Minority Languages in Russia: Perspectives for Development" (Materiali mezhdunarodnogo seminara "Yaziki narodov Rossii: perspectivi rasvitiya). Elista, 456

Red Book of the Languages of Russia. (Krasnaya kniga yazykov narodov Rossii), 1994, The Encyclopaedia. Editor-in-Chief V.P. Neroznak, Moscow: Academia.

Tzyrenova, Z. U. 2000, Russian peoples’ languages development is a priority of state national policy (Razvitie yazikov narodov Rossii - prioritetnoe napravlenie gosudarstvennoi natcionalnoi politiki). In B. Kornoussova (ed.), Acts of the International Seminar "Minority Languages in Russia: Perspectives for Development" (Materiali mezhdunarodnogo seminara "Yaziki narodov Rossii: perspectivi rasvitiya). Elista, 304


9 de 9