Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo

Sociolingüística internacional


La situació lingüística del Tirol del Sud,
per Albert Branchadell i Joan Manrubia


CONTINUA


5. Bibliografia

Adami Gallo, Margit/ Munter-Lanznaster, Angelika/ Chiarani, Martina: Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige. Manuale dell’Alto Adige. Bolzano, 2000.

Cavagnoli, Stefania/ Nardin, Francesca: L’apprendimento della seconda lingua in Alto Adige. Difficoltà, motivazioni, aspettative. Bolzano, 1997.

Chiarani, Martina: Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige. Il nuovo Statuto di Autonomia. Bolzano, 1999.

Gramegna, Barbara/ Infelise Fronza, Rosetta: La curiosità lingüistica. Bolzano, 1999.

Palermo, Francesco/ Pföstl, Eva Maria: Normazione lingüística e tutela minoritaria-Minderheitenschutz durch Sprachnormierung. Bolzano, 1997.

Perathoner-Dal Bosco, Marika: Provincia Autonoma Bolzano-Alto Adige. L’Autonomia dell’Alto Adige. Bolzano, 1997

Rifesser, Theodor: Un tetto per tre lingue. L’ordinamento scolastico nelle scuole delle valli ladine della Provincia Autonoma di Bolzano. Bolzano 1994.

Adreces d’Internet

Genitori per il Bilinguismo: http://www.gebi.bz.it
Web amb diversos articles sobre la immersió a altres països del món i també la justificació del perquè d’una reivindicació d’una escola bilingüe. Interessant. Es pot llegir en diferents llengües.

Govern provincial: http://www.provinz.bz.it
Hi ha informació sobre els serveis públics de la província autònoma de Bozen. Interessant per buscar informacions concretes sobre aquest tema. Es pot consultar en diferents llengües.

Institut provincial d'estadística: http://www.provinz.bz.it/astat
Dades estadístiques de tot tipus de la província de Bozen. Es pot consultar en diferents llengües.

Istitut Cultural Ladin: http://www.istladin.net
Web amb activitats culturals i llocs relacionats amb la cultura ladina: museus, cases de cultura. Es pot consultar en diferents llengües.

Istitut Pedagogich Ladin: http://www.provinz.bz.it/ladin/ipl.htm
Adreça que explica les activitats que organitza l’Institut Pedagògic Ladí per als professors que han d’ensenyar en aquesta llengua. Juntament amb l'adreça anterior ens dóna una idea de la situació de la llengua ladina i el seu entorn. Està escrita en ladí.

Südtiroler Volkspartei: http://www.svpartei.org
Pàgina web amb diferents informacions sobre el Tirol del Sud. També hi ha tota la història del partit SVP. Es pot consultar en alemany.


4 de 4