PERFIL DE CONTRACTANT


El perfil de contractant és l’espai de difusió del consorci Turisme de Catalunya que té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual de conformitat amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31-10-2007).

Aquest espai inclou la informació relativa a les instruccions per les quals es regulen els procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada d’acord amb l’article 175 de la Llei de contractes del sector públic, als anuncis de licitació, i si s’escau, d’adjudicació, els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques, i quan s’escaigui, les adjudicacions provisionals i les definitives de les licitacions del consorci Turisme de Catalunya. Així mateix, es publicarà en aquest espai de difusió qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

 

Licitacions en curs:

fletxaDisseny, subministrament (en règim d'arrendament), muntatge, desmuntatge i transport de l'estand que l'Agencia Catalana de Turisme utilitzarà a les Fires de turisme de l'any 2011

Objecte: Subministrament, en règim d'arrendament, muntatge, desmuntatge i transport de l'estand que l'Agència Catalana de Turisme utilitzarà a les Fires de turisme de l'any 2011.

Pressupost bàsic de licitació: 975.000,00 € sense IVA 1.150.500,00 € IVA inclòs (18,00%)

Durada contracte: 1 any

Termini presentació d'ofertes: 04/08/10 14:00 h.

Sessió resolució dubtes: 21 de juny de 12:30 a 14:00h, 9a. Planta - Sala Lleida.

Obertura de pliques: 14/09/10 13:00 Passeig de Gràcia 105, 9a. Planta - Sala LLeida

Observacions: [Esmena]: Per error es va fer constar als plecs uns percentatges dels criteris de valoració erronis. En conseqüència, s'han fet les següents esmenes: 1. Modificació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars canviant els percentatges dels criteris de valoració. 2. Ampliació de termini de presentació d'ofertes fins el dia 4 d'agost de 2010 3. Canvi de data de l'acte públic d'obertura d'ofertes (sobre B) Així mateix, també s'ha afegit més documentació completària de la licitació: plànols de les fires SITC, Ski & Mountain, Vakantiebeurs i WTM.

Plecs:
- Plec de clàusules administratives [descarregar pdf]
- Plec de prescripcions tècniques [descarregar pdf]

Documentació addicional:
- Memòria descriptiva [descargar pdf]
- Memoria descriptiva [descargar pdf]
- Pliego cláusulas administrativas [descargar pdf]
- Pliego prescripciones técnicas [descargar pdf]
- Agrotur [descargar pdf]
- Bebès i mamàs [descargar pdf]
- EIBTM [descargar pdf]
- Esquí y montaña [descargar pdf]
- Expovacaciones [descargar pdf]
- Fiets en Wandelbeurs [descargar pdf]
- Fitur2010oK [descargar pdf]
- FiturPavello_7_7A01 [descargar pdf]
- FiturPavello_7_7C01 [descargar pdf]
- Fòrum Gastronòmic [descargar pdf]
- ITB [descargar pdf]
- Mahana Toulouse [descargar pdf]
- MITT [descargar pdf]
- Radio_Locutori [descargar tif]
- Radio_Mides [descargar tif]
- Radio_Sala Tecnica [descargar tif]
- SITC [descargar pdf]
- Ski Mountain [descargar pdf]
- Vakantiebeurs [descargar pdf]
- WTM [descargar pdf]

 

fletxaRealització analítica de la reputació online de Catalunya als mercats català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i rus.

Objecte: Realització analítica de la reputació online de Catalunya als mercats català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i rus.

Pressupost bàsic de licitació: 58.200,00 € sense IVA 68.676,00 € IVA inclòs (18,00%)

Durada contracte: 12/07/10 - 31/12/10

Termini presentació d'ofertes: 02/07/10 14:00 h


Plecs:
- Plec de clàusules administratives [descarregar pdf]
- Plec de prescripcions tècniques [descarregar pdf]

Documentació addicional:
- Pliego cláusulas adminsitrativas reputació online [descargar pdf]
- Pliego prescripciones técnicas reputació online [descargar pdf]

 

Per a més informació sobre les licitacions [web de Contractació Pública]

©Turisme de Catalunya - Pg. de Gràcia, 105 - 08008 BARCELONA - T: 93 484 99 00 Info. T: 012 - E-mail