L’objectiu del Club de Turisme Gastronòmic és rendibilitzar les accions promocionals realitzades des de Turisme de Catalunya i adreçades al Turisme Gastronòmic.

Aquestes accions es duen a terme mitjançant les infraestructures, contactes i recursos econòmics de l’Administració i els recursos i iniciatives privades en matèria de divulgació i màrqueting.