El Club de Turisme Gastronòmic és el programa d’ajut a la comercialització que desenvolupa l'Agència Catalana de Turisme per tal de contribuir a la dinamització del turisme gastronòmic, de forma conjunta i cohesionada amb totes les empreses, entitats i institucions vinculades al turisme gastronòmic. Aquestes han de complir els requisits d’admissió establerts pel mateix Club.

Entenem per turisme gastronòmic l’activitat turística que es realitza amb la finalitat de descobrir un territori mitjançant experiències gastronòmiques.

El Club de Turisme Gastronòmic està format per: