El Club de Turisme Gastronòmic ofereix als seus membres els avantatges següents: