Aquest catàleg comprèn una sèrie d'objectes, documents, materials, etc. que formen part del conjunt del patrimoni històrico-artístic de la farmàcia catalana. Uns, són propietat de la Concòrdia Farmacèutica i d'altres es conserven en museus i col·leccions privades.