• Imprimeix

Contaminants


Un contaminant és el nom que rep tota substància aliena a la composició de l'atmosfera que passa a ella i roman durant un cert temps. També s'inclou dins d'aquesta categoria totes aquelles substàncies que conformen l'atmosfera però que es presenten en concentracions superiors a les naturals.

Aquestes substàncies no són sempre d'origen antropogènic; accions naturals com erupcions volcàniques i tempestes de sorra, entre d'altres, poden provocar episodis de contaminació atmosfèrica. Així i tot, quan es parla de contaminació atmosfèrica es fa referència a accions d'origen antropogènic.

Alguns dels contaminants que s'estudien en aire són:

 

Ozó troposfèric (O3)

CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas incolor i d'olor agradable
 • Molt oxidant i irritant
 • És un contaminant secundari, és a dir, no és emès per cap focus
 • D'origen fotoquímic, és a dir, es forma per l'acció de la llum solar i en presència d'òxids de nitrogen i hidrocarburs

Diòxid de nitrogen (NO2)

CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Gas de color amarronat i d'olor irritant
 • Tòxic a altes concentracions
 • Intervé en la formació de la boira fotoquímica
 • Transport
 • Centrals tèrmiques
 • Combustió de carburants: gas natural, líquids i sòlids
 • Incineradores
 • Cimenteres
 • Fàbriques de vidre
 • Refineries

Partícules en suspensió (PM10)

CaracterístiquesFonts emissores antropogèniques
 • Partícules sòlides i/o líquides que entren a l'atmosfera procedents de fonts naturals i antropogèniques.
 • PM10 fracció de la matèria particulada en suspensió que passa a través d'un capçal selectiu de mida amb una eficiència de tall del 50% per a un diàmetre aerodinàmic de 10 µm.
 • Trànsit
 • Fonts estacionàries de combustió: calefacció domèstica, industria, incineració de residus industrials i urbans i centrals tèrmiques de combustibles fòssils.
 • Construcció, pedreres i mineria.
 • Cimenteres
 • Indústria ceràmica
 • Foneries
 • Focs forestals i agrícoles
 • Agricultura