• Imprimeix

Contacte

 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Secció d'Immissions

93 444 50 00 | Fax. 93 419 31 45
aire_immissions.tes@gencat.cat