Logotip de la revista Noves SL

Presentació

hemeroteca

bústia

Logo


Els adjectius 'catalufo' i 'cholo' com a produccions culturals, per Roger Martínez


CONTINUA


7. Bibliografia

Alegre, M.A. (2004) Geografies adolescents a secundària. Els posicionaments dels fills i filles de famílies d’origen immigrat en els mapes relacionals i culturals articulats en l’àmbit escolar, Sant Cugat del Vallès: manuscript.

Amit-Talai, V. & Wulff, H. (eds) (1995) Youth Culture. A Cross-Cultural Perspective, Londres: Routledge.

Bennett, A. (2000) Popular Music and Youth Culture: Music, Identity and Place, Londres: Macmillan.

Bettie, J. (2000), ‘Women without Class: Chicas, Cholas, Trash, and the Presence/Absence of Class Identity’, a Journal of women in Culture and Society, 26(1): 1-35.

Bonal, X. (dir); Alegre, M.A.; Gonzàlez, I.; Herrera, D.; Rovira, M.; & Suarí, E. (2003) Apropiacions escolars. Usos i sentits de l’educació obligatoria en l’adolescència, Barcelona: Octaedro.

Bottero, W. (2004) ‘Class Identities and the Identity of Class’, a Sociology, 38(5): 985-1003.

Bourdieu, P. (1988 [1979]) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Madrid: Taurus.

Connell, J. & Gibson, C. (2004 [2003]) Sound Tracks. Popular Music, Identity and Place, Londres: Routledge.

Dolby, N. (2000) ‘The Shifting Ground of Race : the role of taste in youth’s production of identities’, a Race Ethnicity and Education, 3 (1): 7-23.

Featherstone, M.; Lash, S.; Robertsone, R. (eds) (1995) Global Modernities, Londres: Sage.

Feixa, C. (1998) De jóvenes, bandas y tribus: Antropología de la Juventud, Barcelona: Ariel.

Furlong, A. & Guidikova, I. (eds) (2001) Transitions of youth citizenship in Europe: culture, subculture and identity, Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Grixti, J. (2006) ‘Symbiotic transformations: youth, global media and indigeneous culture in Malta’, a Media, Culture & Soceity, 28(1): 105-22.

Marimon, L. (2006) El Racisme a l’ESO: Estudi a un institut de la Catalunya Central: IES Molí de la Vila de Capellades, manuscrit (Treball Final de Carrera de la d’Humanitats a la UOC).

Marínez, R. (2000) 'La reproduction culturelle des identités locales à travers les biens de consommation mondiaux dans l'espace social des jeunes. Le cas de Terrasse en Catalogne (Espagne)', a Agora, Débats Jeunesses, 20 (especial Résistances culturelles et pratiques d'intégration à la mondilisation): 49-60.

Martínez, R.; & Pérez J.D. (1997) El gust juvenil en joc. Distribució social del gust específicament juvenil entre els estudiants de secundària de Terrassa, Barcelona: Diputació de Barcelona.

Martínez, R. & Alegre, M.A. amb Urgell, F.; Craviotto, N.; & Garrell, J. (2002) Geografies i experiències juvenils a Sant Cugat del Vallès: Recerca sobre pràctiques, identitats i transicions a la vida adulta dels i les joves de Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat del Vallès: manuscript.

Martínez, S. (1999) Enganxats al heavy. Cultura, música i transgressió, Lleida: Pagès.

Maza, G. (1999) Producción, reproducción y cambios en la marginación urbana. La juventud del barrio del Raval de Barcelona 1986-1998, Tarragona: Manuscrit Tesis Doctoral.

Oleaque, J.M. (2004) En èxtasi: Drogues, música màkina i ball: viatge a les entranyes de ‘la festa’”, Barcelona: Ara Llibres.

Pilkington, H. et. al. (2002) Looking West? Cultural Globalization and Russian Youth Cultures, University Park-Pennsylvania: Pennsylvania UP.

Pujolar, J. (2001) Gender, Heteroglossia and Power. A Sociollinguistic Study of Youth Culture, Belin & Nova York. Mouton de Gruyter.

Reay, D. (2004) ‘‘Mostly Roughs and Toughs’: Social Class, Race and Representation in Inner City Schooling’, a Sociology, 38(5): 1005-1023.

Sansone, L. (1995) ‘The Making of a Black Youth Culture: Lower-class young men of Surinamese origin in Amsterdam’, a Amit-Talai, V. & Wulff, H. (eds): 114-43.

Serra, C. (2001) Conflicte i diversitat: Identitat, racisme i violència entre els alumnes d’un institut català, Girona: manuscript.

Straw, W. (1991) 'Systems of Articulation, Logics of Change: communities and Scenes in Popular Music', Cultural Studies 5(3): 368-88.

Symon, P. (1997) ‘Music and national identity in Scotland: a study of Jock Tamson’s Bairns’, a Popular Music, 16(2): 203-216.

Van Liew, M. (1993) 'The scent of Catalan rock: Els Pets' ideology and the rock and roll industry', a Popular Music, 12(3): 245-61.

Viñas, C. (2001) Música i skinheads a Catalunya: el so de la política, Barcelona; Diputació de Barcelona (col. Materials de Joventut, 16).

Roger Martínez
Universitat Oberta de Catalunya
rmartinezsa@uoc.edu

   


3 de 3