El Codi de consum de Catalunya reconeix drets específics en matèria de llengua als consumidors i usuaris i, per garantir-ne l’exercici, estableix obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya.
 

Comprova en pocs segons si la teva empresa està al dia.

.........................................................................................................................................................................................................

 

1. La teva empresa atén els clients normalment en català o quan el client ho demana?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

2. La comunicació comercial (catàlegs, fullets, etc.) i altres invitacions a comprar que incloguin el preu són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

3. La retolació, la senyalització, els cartells i altres informacions de caràcter fix són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

4. Els contractes i altra documentació contractual són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

5. Els pressupostos són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

6. Les factures, els rebuts i els tiquets de caixa són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

7. Etiquetes els productes almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.

8. Les instruccions dels productes són almenys en català?

   

    No

    Aquesta pregunta no és aplicable a l'empresa.