Font: Cómo ahorrar enegía instalando domótica en su vivienda. IDAE.

La domòtica

El  neologisme  domòtica  neix  de  la integració  de  les  paraules domus –concepte d’origen llatí que vol dir casa- i informàtica, i consisteix en l’aplicació dels avenços de l’electrònica i les telecomunicacions al funcionament quotidià dels habitatges.

La incorporació de sistemes domòtics a la llar permet gestionar de forma més intel·ligent, racional i eficient la il·luminació, la climatització, els electrodomèstics, l'aigua calenta sanitària o el reg. Això permet millorar l'eficiència energètica de l'habitatge i reduir la factura energètica tot guanyant en confort i seguretat.

La tecnologia domòtica

La tecnologia domòtica es basa en la instal·lació d’una xarxa comuna de transmissió de senyals i dades al que estan connectats tots els aparells elèctrics de la casa, de manera que poden ser manipulats de forma centralitzada a través d’un ordinador. És per això que s’acostuma a parlar de “cases intel·ligents” quan hom fa referència als habitatges que disposen de la tecnologia domòtica.

Els  sistemes d’automatització, com la  domòtica, ens permeten gestionar el consum d’energia mitjançant temporitzadors, rellotges programadors, termostats... alhora que ens proporcionen una sèrie de comoditats mitjançant el control automàtic dels diferents serveis de la llar.

Els serveis que ofereix la domòtica es poden agrupar en quatre categories:

  • la gestió de l’energia: climatització per zones, ventilació mecànica i controlada, control de la potència sol·licitada i de la il·luminació, programació dels electrodomèstics i de l’aigua calenta.
  • la gestió de la seguretat: detecció de fugues de gas i aigua i d’incendis, alarma antirobatoris, alarma mèdica, trucades telefòniques d’avís, etc.
  • la gestió del confort i dels automatismes: visió de TV i vídeo en diferents estances, telemanteniment del sistema.
  • la gestió de les comunicacions interiors i exteriors: control telefònic de la calefacció i altres dispositius, transmissió telefònica d’alarmes a l’usuari i a la central receptora o accés a Internet.