Embassaments a Catalunya
Font: Agència Catalana de l'Aigua.

L'aprofitament de l'energia hidroelèctrica

La generació d'electricitat

Actualment, hi ha més de 36.300 grans embassaments al món que emmagatzemen uns 5.500 km3 d'aigua. La producció mundial d'energia hidroelèctrica supera els 2.000 TWh (2.000.000.000 MWh), el que representa el 7% de l'energia total.

En l'actualitat, Espanya és el país del món amb major nombre d'embassaments per habitant. Segons el Fons Mundial per a la Naturalesa (WWF) existeixen més de 1.300, amb una capacitat total de 54.308 hectòmetres cúbics.

El clima i el relleu de Catalunya han permès la construcció d’un elevat nombre d’embassaments i canalitzacions d’aigua, sobretot als rius dels Pirineus i de les zones centrals del país. Així, actualment, més d’un 80% de l’electricitat produïda amb fonts renovables es genera gràcies a l’activitat de les grans centrals hidroelèctriques i de les minicentrals.  

Catalunya compta amb un total de 97 centrals hidroelèctriques, de les quals la meitat estan situades a la província de Lleida. La majoria de les centrals tenen molt poca potència (1MW), destacant les centrals de Sallente (451 MW) i Ribaroja (262,8 MW) a Tarragona, Tavascan (152,5 MW) i Canelles (108 MW) a la província de Lleida, Susqueda (86,3 MW) a Girona i Sau (56 MW) a Barcelona, encara que moltes d’aquestes centrals, no estan connectades a la xarxa elèctrica, és a dir, s’utilitzen per al autoconsum, l’abastiment d’indústries, etc., fet que provoca que la potència total connectada a la línia, sigui només de 227MW.

No obstant, la dificultat d’obtenir concessions d’aprofitament hidroelèctric de les aigües públiques ha esdevingut en els darrers anys la principal barrera per a la implantació de noves centrals. Per aquest motiu, el desenvolupament d’aquesta tecnologia passa per iniciatives de caire local (rec) o per la rehabilitació d’antigues centrals.