Es conselhs comarcaus son es òrgans de govèrn e d’administracion des comarques.

Cada comarca se constituís coma ua entitat locau de caractèr territoriau formada pera agropacion de municipis contigús.  A personalitat juridica pròpria e plea capacitat e autonomia entath compliment des sues finalitats.

Eth territòri dera comarca ei er ambit a on eth conselh comarcau exercís es sues competéncies e ei definit pera agropacion des tèrmes municipaus que la intègren.

Mès informacion en:

Títol I e III deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.

Eth nombre de membres deth conselh comarcau se determine en foncion des residents dera comarca, d’acòrd damb era escala que seguís:

 • Enquia 50.000 residents:       19 membres
 • De 50.001 a 100.000:                25 membres
 • De 100.001 a 500.000:             33 membres
 • De 500.001 endeuant:            39 membres

Eth despartiment se hè en foncion deth numerò de còssos e de vòts obtengudi ena comarca enes eleccions municipaus per cada partit, coalicion, federacion e agropacion d’electors,  tostemp qu’agen obtengut eth 3% o mès des vòts dera comarca.

Mès informacion en:

Art. 20 deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.

Eth despartiment des lòcs des conselhs comarcaus se hè un còp constituïdi es ajuntaments dera comarca. 

Mès informacion en:

Art. 20.2 deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.

Era junta electorau provinciau (JEP) corresponenta a d’assignar a cada un des partits, des coalicions, des federacions e des agropacions qu’agen obtienut eth 3 % o mès des vòts ena comarca, eth nombre de lòcs que les corresponen, d’acòrd damb es règles que seguissen:

 • Se calcule eth percentatge de còssos que corresponen a cada partit, coalicion, federacion o agropacion sus eth totau de còssos de toti es ajuntaments dera comarca.
 • Se calcule eth percentatge de vòts que correspon a cada partit, coalicion, federacion o agropacion sus eth totau des vòts emetudi ena comarca.
 • Se multipliquen es percentatges dera letra a) per 1/3 e es dera letra b) per 2/3, e se somen es resultats.
 • S’ordenen en colomna es partits, es coalicions, es federacions e es agropacions, de mès gran a mès petit, d’acòrd damb eth percentatge compòst definit pera letra c).
 • Se dividís eth percentatge compòst de cada formacion politica per un, dus, tres o mès, enquiath nombre egal ath de lòcs corresponenti ath conselh comarcau en tot seguir era metodologia dera lei de Hondt. Es lòcs s’atribuïssen as listes as quaus corresponen es quocients mès nauti e se procedís ara atribucion per orde decreishent.

Mès informacion en:

Art. 20.5 deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.

Un còp hèta era assignacion de lòcs, era junta electorau provinciau (JEP) convòque separadament es representants des partits politics, des coalicions, des federacions o des agropacions qu’an obtengut lòcs en conselh comarcau, entà que designen es persones qu’an d’èster proclamades membres entre es qu’an era condicion de còssos des municipis dera comarca e, ath delà, es suplents qu’an d’aucupar es vacantes eventuaus, en numerò minim de cinc, o igual ath numerò de candidats o candidates, s’es lòcs que corresponen non arriben ad aguesta chifra.

Era convocatòria dera junta electorau provinciau (JEP) aurà lòc d’acòrd damb es tèrmes següenti:

 • Deth 15 ath 19 de junh de 2015, en cas de que non i age agut recors contenciós electorau contra era proclamacion de còssos elegidi ena constitucion des ajuntaments.
 • Deth 5 ath 9 de junhsèga de 2015, en cas de que i age agut recors contenciós contra era proclamacion de còssos elegidi ena constitucion des ajuntaments.

Mès informacion en:

Art. 21.1 deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.

Es conselhs comarcaus se constituïssen en session publica eth prumèr dia abil dempús de passadi 15 dies naturaus des der  acte de proclamacion des membres elegidi.

Es tèrmes entara proclamacion d’elegidi e suplents, eth liurament de credenciaus e eth transferiment as conselhs comarcaus des acreditacions son es següenti:

 • Deth 15 ath 20 de junh de 2015, en cas de que non s’age presentat recors contenciós electorau contra era proclamacion de còssos elegidi.
 • Deth 5 ath 10 de junhsèga de 2015, en cas de que s’age presentat recors contenciós contra era proclamacion de còssos elegidi.

Mès informacion en:

Art. 22.1 deth Decrèt legislatiu 4/2003, de 4 de noveme, peth quau s’apròve eth Tèxte rehonut dera Lei dera organizacion comarcau de Catalonha.