Era mèsa electorau ei eth lòc a on s´emet eth vòt, se contròle eth desvolopament dera votacion e s´amie a tèrme eth recompde e er escrutinh provisionau.

Ua mèsa electorau ei formada per un president/a e dus vocaus.

Mès informacion en:

Art. 25 e 26 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc. Pòt assistir as actes dera  mèsa  e participar enes sues deliberacions coma interventors e apoderats nomentats pes candidatures.

Mès informacion en:

Art. 76 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es ajuntaments, jos  supervision des juntes electoraus de zòna, (JEZ), elegissen as membres des mèses electoraus e as sòns suplents per tiratge public entre es persones censades en ua seccion, que siguen menors de 70 ans e que sàpien liéger e escríuer.

Aguest tiratge se harà entre eth 25 e eth 29 d’abriu de 2015.

Mès informacion en:

Art. 26 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

S’ei designat/ada membre d’ua mèsa  electorau, receberà un notificacion e un manuau d’instruccions.

Mès informacion en:

Art. 27 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc. En cas de qu’eth madeish dia agen lòc  diuèrses eleccions, era mèsa  electorau ei  comuna entà totes.

Mès informacion en:

Art. 25 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es presidents e vocaus des mèses, atau coma es suplents que siguen finaument designadi coma membres titulars dera mèsa , an dret a: o Percéber ua dièta o Ua reduccion dera jornada laborau de cinc ores eth dia immediatament posterior o Èster protegidi peth sistèma dera seguretat sociau deuant contingéncies e situacions que poguen derivar-se dera sua participacion enes eleccions. Mès informacion en: o Art. 28 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc. Es cargues de president/a o de vocau dera mèsa son obligatòris e er incompliment ei castigat pera lei damb  pena de preson de 3 mesi a 1 an o multa de 6 a 24 mesi.

Mès informacion en:

Art. 143 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es causes legaus qu’empedissen era acceptacion deth cargue de vocau o president/a d’ua mèsa electorau (titular o suplent) son es següentes:

 • Es causes d’inelegibilitat establides en article 6.1 dera  Lei organica 5/1985, de 19 de junh, de regim electorau generau (LOREG).
 • Eth hèt d’èster candidat/a as eleccions.

Ath delà, es persones designades pòden allegar ues autes causes, justificades documentaument, qu’era junta electorau de zòna (JEZ) valorarà abans de resólver es allegacions.

Mès informacion en:

Art. 6, 7 e 27 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Instruccion 6/2011, de 28 d’abriu, dera Junta Electorau Centrau, d’interpretacion der article 27.3 dera Lei organica deth regim electorau generau, sus empediments e desencuses justificades pes cargues de president e vocau des mèses electoraus (BOE num. 103, de 30 d’abriu de 2011).

Instruccion 2/2014, d’11 de deseme, dera Junta Electorau Centrau, de modificacion dera Instruccion 6/2011, de 28 d’abriu, d’interpretacion der article 27.3 dera Lei organica deth regim electorau generau, sus empediments e desencuses justificades pes cargues de president e vocau des mèses electoraus (BOE num. 307, de 20 de deseme de 2014).

Es persones qu’agen estat designades membres d’ua mèsa electorau dispòsen de 7 dies, des dera notificacion deth nomentament, entà allegar, deuant dera junta electorau de zòna (JEZ) corresponenta, era causa justificada e documentada que les empedisque acceptar eth cargue.

Entà allegar es desencuses que li empedisquen èster membre dera mèsa electorau a d’acodir ara junta electorau de zòna (JEZ) corresponenta ath sòn municipi de residéncia. Es causes que li empedissen èster membres dera mèsa an d’èster justificades documentaument.

Mès informacion en:

Art. 27 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Era junta electorau de zòna a de resòlver es allegacions en tèrme de cinc dies e comunicà’c ara persona interessada.

Un còp resolvudes es allegacions pera junta electorau de zòna, (JEZ) se pòden produsir dues situacions:

 • Desestimacion dera desencusa allegada: era junta electorau de zòna notificarà definitivament eth nomentament ara persona designada.
 • Admission dera desencusa allegada:  se desencusarà ara persona deth cargue, se li notificarà e se designarà un aute membre de mèsa, a qui s’emeterà era notificacion corresponenta.

Contra era decision dera junta electorau de zòna non i cap recors ulterior.
Mès informacion en:

Art. 27 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Se non pòt presentar-se entàs 8.00 ores deth dia 24 de mai per causa justificada, a d’avertir çò mès lèu possible ara junta electorau de zòna (JEZ) corresponenta.

Se non i a causa justificada, eth hèt de non anar tara mèsa ei un delicte sancionat damb pena de preson de 3 mesi a 1 an o multa de 6 a 24 mesi.

Mès informacion en:

Art. 27 e 143 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc, es persones que non gaudisquen de pòsa setmanau eth dia des eleccions e acrediten era condicion de membres d’ua mèsa electorau o d’interventors o d’apoderats, an dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent ara jornada complèta d’aguest dia e ara reduccion des cinc prumères ores dera jornada immediatament posteriora, tanben damb dret a retribucion.

Aguesti permisi, de caractèr non recuperable, li seràn retribuïts pera empresa un còp justificada era actuacion coma membre de mèsa o coma interventor/a.

Mès informacion en:

Art. 28 e 76 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Eth  justificant l’a de sollicitar ena junta electorau de zòna (JEZ) que li correspongue.

Eth contacte damb era junta electorau de zòna (JEZ) conste en nomentament coma membre mèsa. Tanben lo pòt obtier mejançant eth sòn ajuntament.

Era mèsa electorau se constituís entàs 08.00 ores deth dia dera votacion.

Eth president/a, es dus vocaus e es suplents respectius s’amassen, en collègi electorau corresponent a cada mèsa, entà constituïr era mèsa electorau.

Mès informacion en:

Art. 80.1 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Non. Entara constitucion d’ua mèsa an d’èster presenti eth president/a e dus vocaus.

Mès informacion en:

Art. 80.3 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es membres dera mèsa presenti o era autoritat governativa ac an de comunicar ara junta electorau de zòna (JEZ) corresponenta, era quau convocarà ua naua votacion qu'aurà lòc laguens des dus dies següenti.

Mès informacion en:

Art. 80.5 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Un viatge constituïda era mèsa, es suplents que non agen estat nomentadi finaument membres dera mèsa electorau, pòden abandonar eth collègi electorau e queden exempti des sues obligacions

Cada mèsa electorau a de disposar coma minim des elements següenti:

 • Ua orna, degudament precintada, entà cadua des eleccions qu'an lòc.
 • Ua cabina de votacion, plaçada ena madeisha sala a on se desvolòpe era votacion.
 • Un numerò sufisent d’engolòpes e de paperetes de totes es candidatures que se presenten a cadua des eleccions.

Mès informacion en:

 • Art. 81 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Se manque quinsevolh des elements indicadi ara ora senhalada entara constitucion dera mèsa, eth president/a ac a de comunicar immediatament per telefòn ara junta electorau de zòna, (JEZ), tà que les ac provedisque.

Mès informacion en:

Art. 81 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Cada mèsa electorau a de disposar dera documentacion e des impresi següenti:

 • Dus exemplars certificadi dera lista deth cens electorau corresponents ara mèsa. Un s’a d’exposar ena entrada deth locau, entà qu’es votants la poguen consultar, e er aute a de quedar a disposicion des membres dera mèsa, entà que poguen verificar que cada votant figure inscrit en cens. 
 • Modèus oficiaus d’actes:
  • Acta de constitucion dera mèsa: unica entà toti es procèssi electoraus
  • Acta d’escrutinh: ua entà cadua des eleccions qu'an lòc
  • Acta dera session: ua entà cadua des eleccions qu'an lòc.
  • Lista numerotada de votants, a on s’an d’anotar es electors qu'emeten eth sòn vòt.
 • Certificats de votacion, entà esténer as votants qu’en demanen.
 • Còpia des nomentaments (credenciaus) des electors inscriti en cens dera mèsa qu’an d’actuar coma interventors en ua auta mèsa.
 • Tres engolòpes  entà includir era documentacion electorau en tot acabar era jornada e un  recebut de liurament d’aguestes engolòpes. I aurà un jòc de engolòpes e de recebuts entà cadua des eleccions qu'an lòc.
 • Ua engolòpa entà introdusir es talons de devolucion der afranquiment deth vòt per corrèu des persones que se tròben temporaument en estrangèr (vòt ERTA).

S'era mèsa, en bèth moment, obsèrve bèra deficiéncia o non dispòse de quauqu’un d’aguesti elements, eth president/a a de comunicà'c immediatament ara junta electorau de zòna(JEZ),  entà qu’en hèsque eth transferiment.

Es sues funcions son:

 • Garantir er orde public, coma autoritat exclusiva, damb era finalitat d’assegurar era libertat des electors e eth compliment dera lei laguens deth locau electorau.
 • Velhar entà qu’era entrada en locau se consèrve tostemp liure e accesibla entàs persones qu’an dret a entrar-i.
 • Ordenar era expulsion deth locau electorau des persones que i accedissen damb armes o esturments susceptibles d’èster emplegadi coma taus.
 • Evitar quinsevolh acte de propaganda electorau en acte dera votacion, autant en locau electorau madeish coma enes entorns.

Ad aguest efècte, coma president/a dera mèsa electorau pòt demanar era intervencion des fòrces e es còssi de seguretat destinadi a protegir es locaus electoraus.

Es fòrces e es còssi de seguretat li an de dar, laguens e dehòra des locaus electoraus, era assisténcia que demane.

Mès informacion en:

Art. 91 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc, tostemp que i queden aumens dus membres dera mèsa .

Era votacion quede interrompuda enquia qu´eth membre absent se reincorpòre. En aguest cas, ath delà, era junta electorau de zòna (JEZ) a de préner es mesures que siguen de besonh entath desvolopament corrècte dera votacion.

Se s´a lheuat er acta de constitucion dera mèsa, non pòt préner possesion coma membre dera mèsa, pr´amor qu´aurà estat substituït per ua persona suplenta.

Serà substituït peth vocau prumèr. S´eth vocau segon non n´ei d´acòrd, eth sòn vòt de qualitat coma president/a dera mèsa li permet préner era decision.

Un apoderat/ada ei ua persona a qui eth representant de cada candidatura autrege poders entà qu'age era representacion dera candidatura enes actes e operacions electoraus. 

Es apoderats an dret a accedir liurament a toti es locaus electoraus, examinar eth desvolopament dera votacion e der escrutinh en quinsevolh mèsa, formular reclamacions e protèstes, e demanar certificats.

En cas de que non i age  interventors dera sua candidatura, es apoderats pòden actuar coma taus ena mèsa e participar enes deliberacions damb votz e sense vòt.

Entara sua identificacion, es apoderats an de mostrar es sues credenciaus e eth sòn document d’identitat as membres dera mèsa.

Es apoderats sonque pòden votar ena mèsa a on figuren censats.

Mès informacion en:

Art. 76 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Un interventor/a ei era persona designada peth representant d’ua candidatura entà:

 • Assistir ara mèsa e participar enes sues deliberacions, damb votz mès sense vòt
 • Formular reclamacions e  protèstes, e demanar certificats deuant dera mèsa.

Es interventors an foncions sonque ena mèsa ena quau son acreditadi. Vòten en aguesta mèsa, encara que non siguen includidi en cens electorau dera mèsa a on son acredidati. 

Pòt dar-se eth cas de que i age dus interventors de cada candidatura per mèsa electorau.

Mès informacion en:

Art. 78 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es interventors s’acrediten presentant deuant dera mèsa es sues credenciaus, es quaus an estat emetudes pes juntes electoraus de zòna (JEZ).

Aguestes credenciaus s’an de confrontar damb es talons que i a entre era documentacion dera mèsa.

Mès informacion en:

Art. 82 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es credenciaus son es documents a on se recuelh eth nomentament d´ua determinada persona coma interventor/a d´ua candidatura.

Les an de júnher ar expedient electorau e, se non les an recebudes, an de junher-i es credenciaus aportades pes interventors.

Mès informacion en:

Art. 82 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc. Es interventors e es apoderats pòden portar emblemes o adesius damb eth nòm e es sigles dera candidatura que representen, mès sonque damb era finalitat d´identificar-se coma interventors o apoderats, non coma propaganda electorau.

Er acta de constitucion dera mèsa l’an de signar eth president/a dera mèsa, es dus vocaus e es interventors des candidatures.

Mès informacion en:

Art. 83.1 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Eth president/a dera mèsa a de liurar ua còpia dera acta de constitucion as representants de candidatures, as apoderats o as interventors qu'ac demanen.

Mès informacion en:

Art. 83.1 e 83.4 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Un còp a votat eth darrèr elector/a, eth president/a introdusís ena orna es engolòpes que contien es paperetes de vòt per corrèu, que pòden èster:

 • Vòts des electors qu’an decidit votar per corrèu.
 • Vòts des electors temporaument en estrangèr.

Dempús, se seguís eth procediment següent:

 • Se daurissen, ua per ua, es engolòpes transferides ath president/a dera mèsa e se verifique que contien eth certificat d’inscripcion en cens e era engolòpa de vòt per corrèu.
 • Se verifique qu’er elector/a ei inscrit en cens dera mèsa.
 • S’introdusís ena orna era engolòpa de votacion.
 • S’anòte er elector/a ena lista numerotada de votants.

Mès informacion en:

Art. 88.2 e 73 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Es membres des mèses e es interventors vòten dempús qu’age concludit era votacion e s’agen introdusit es vòts per corrèu ena orna.

Mès informacion en:

Art. 88.3 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Non. Es vòts non se còmputen e es electors non s´estimen coma votants. Eth president/a, se se tròbe en locau, a de transferir aguesta documentacion ara junta electorau de zòna (JEZ).