Era campanha electorau dure 15 dies. Des des zèro ores deth dia 8 de mai de 2015 enquiàs zèro ores deth dia 23 de mai de 2015.

Mès informacion en:

Art. 51 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Non. Des deth 31 de març enquiath 7 de mai de 2015, ambdús includidi, ei proïbida era realizacion de publicitat o propaganda electorau mejançant pannèus, supòrts comerciaus o insercions en premsa, ràdio o d’auti mejans digitaus.

Mès informacion en:

Art. 53 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Non. Non pòden contractar espacis de publicitat electorau enes mejans de comunicacion de titularitat publica ne enes emisores de television privada.

Totun, pendent era campanha electorau (deth 8 ath 22 de mai de 2015, ambdús includidi) es partits, federacions, coalicions e agropacions que se presenten as eleccions an dret a espacis gratuïts de propaganda electorau enes emisores de television e de ràdio de titularitat publica.

Mès informacion en:

Art. 60 e seg. Dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Non. A part des emplaçaments disponibles entath plaçament gratuït de pannèus, es partits sonque pòden fixar pannèus o d’autes formes de propaganda electorau enes espacis comerciaus autorizadi.

Mès informacion en:

Art. 55.2 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.

Òc. Es despenes electoraus entada aguesti concèptes non pòden superar eth 20% deth limit de despenes previst ena Lei organica deth regim electorau generau.

Mès informacion en:

Art. 55.3 e 58.1 dera Lei organica 5/1985, de 19 de junh, deth regim electorau generau.