L´Administració electoral vetlla per la transparència i l´objectivitat del procés electoral, com també pel compliment del principi d´igualtat. La Junta Electoral Central (JEC) és l´òrgan permanent que actua com a àrbitre i moderador de tot el procés electoral, amb una composició quasi judicial (vuit magistrats del Tribunal Suprem i cinc catedràtics en actiu de Dret, de Ciències Polítiques o de Sociologia), seguida per les juntes electorals provincials (JEP) i per les juntes electorals de zona (JEZ).

La Junta Electoral Central (JEC), amb seu a Madrid.

Una junta electoral provincial (JEP) a cada província.

Una junta electoral de zona (JEZ) en cadascuna de les localitats que són cap de partit judicial segons la delimitació judicial de 1979.

Les juntes electorals de les comunitats autònomes que hi ha en les eleccions als òrgans legislatius de les comunitats autònomes.