El cens electoral conté la inscripció dels qui reuneixen els requisits per votar i no estan privats definitivament o temporalment del dret de sufragi.

El cens electoral està compost pel:

 • Cens d’electors residents a Espanya (CER). Aquests electors poden votar en tots els processos convocats.
 • Cens d’electors residents-absents que viuen a l’estranger (CERA). Aquests electors poden votar en les eleccions generals, les eleccions al Parlament de Catalunya i les eleccions al Parlament Europeu, però abans han de sol·licitar el vot.
 • Cens d’estrangers residents a Espanya  (CERE). Inclou ciutadans de la UE i ciutadans de països amb acords de reciprocitat vigents. Poden votar en les  eleccions municipals (tots dos col·lectius) i en les eleccions al Parlament Europeu (els ciutadans de la UE).

L’Oficina del Cens Electoral, adscrita a l’Institut Nacional d’Estadística, és l’òrgan encarregat de l’elaboració del cens electoral, amb la col·laboració dels ajuntaments.

Així mateix, els encarregats del Registre Civil i del Registre de Penats i Rebels han de comunicar qualsevol circumstància que pugui afectar la inscripció en el cens electoral.

Més informació:

 • Art. 29 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. La inscripció en el cens electoral és obligatòria per exercir el dret de vot.

Més informació:

Art. 32.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El cens que s’utilitzarà el 24 de maig és el de l’1 de gener de 2015.

Més informació:

 • Art. 39 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Podeu consultar les llistes electorals vigents de la manera següent:

 • Per mitjans informàtics, a la pàgina web del INE (www.ine.es), amb la vostra identificació prèvia.
 • Mitjançant la consulta de les llistes electorals exposades al públic:
 • A la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral on estigueu empadronat.
 • Al vostre ajuntament.

Més informació:

 • Art. 29 i seg.  de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

El període d’exposició de les llistes electorals vigents és el comprès entre el 6 i el 13 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

Més informació:

 • Art. 39 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

La targeta censal, tramesa per l’Oficina del Cens Electoral, és el document que conté les dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en la qual us correspon votar.

Més informació:

 • Art. 39.7 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. La targeta censal té un caràcter merament informatiu.

Més informació:

 • Art. 29 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Els documents que us identifiquen són:

 • El document nacional d’identitat (DNI), el passaport o el permís de conduir, on aparegui la vostra fotografia.
 • I, en el cas dels estrangers:

 • La targeta d’identificació d’estranger (TIE).
 • Més informació:

   Art. 85.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  Heu de presentar, entre el 6 i l’13 d’abril de 2015, una reclamació davant:

  la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, o bé l’ajuntament del municipi on residiu.

   

  Més informació:

  • Art. 39 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  • Si presenteu la reclamació a l’ajuntament: el DNI, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia).
  • Si presenteu la reclamació a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral: el DNI, el passaport o el permís de conduir (cal aportar-ne una fotocòpia) i un certificat d’empadronament.

  Les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral resoldran les reclamacions no més enllà del 16 d’abril de 2015 i n’ordenaran l’exposició al públic el 17 d’abril de 2015.

  A més, també notificaran la resolució adoptada a cadascun dels reclamants i als ajuntaments corresponents.

  Més informació:

  • Art. 39 i 40 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

  Sí. A començament d’any s’inscriuen en el cens tots els residents que faran 18 anys entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, amb l’anotació de “menor”.

  Aquests “menors” inscrits en el cens electoral podran votar si el 24 de maig de 2015 han complert els 18 anys, o si els fan el mateix dia 24.

  Els certificats censals específics els expedeixen, exclusivament, les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral una vegada finalitzat el termini de rectificacions i reclamacions, fins al mateix dia de la votació. Poden ser de dos tipus:

  • Certificat censal específic d’alta. Constitueix la prova que la persona que el presenta acredita estar inscrita en el cens encara que no figuri en les llistes.
  • Certificat censal específic de correcció d’errades. La persona sí que apareix en les llistes, però hi ha algun error en les seves dades (nom, cognom, etc.).

  Els certificats censals s’han de presentar en el moment de votar.

  Si, per errors en les dades que figuren en la llista del cens electoral, la vostra identitat genera dubtes a la mesa, heu d’anar a la seu de la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral i sol·licitar un certificat censal específic de correcció d’errades del cens.

  La documentació que cal presentar per obtenir el certificat censal específic de correcció d’errades és:

  • el DNI, el passaport o el permís de conduir, juntament amb una fotocòpia d’aquest document, i

   

  • un certificat d’empadronament.

  Si presenteu aquest certificat, la mesa electoral us ha de permetre votar.

  Més informació:

  • Instrucció de la Junta Electoral Central, de 7 de maig de 2003, per la qual es modifiquen els apartats tercer i quart de la Instrucció de 29 d’abril de 1991, modificada el 28 d’abril de 1993, sobre certificats censals específics.

  No. Per fer-ho heu de sol·licitar a la seu de la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral un certificat censal específic d’alta en el cens.

  La documentació que cal presentar per obtenir el certificat censal específic d’alta és:

  • el DNI, el passaport o el permís de conduir, juntament amb una fotocòpia d’aquest document, i
  • un certificat d’empadronament.

  Una vegada concedit, heu d’acudir a la vostra mesa electoral amb el certificat i ja podreu votar.

  Més informació:

  • Instrucció de la Junta Electoral Central, de 7 de maig de 2003, per la qual es modifiquen els apartats tercer i quart de la Instrucció de 29 d’abril de 1991, modificada el 28 d’abril de 1993, sobre certificats censals específics.