El Consell General d’Aran és la institució representativa, de govern i d’administració d’Aran, que assumeix, amb caràcter general, la gestió ordinària de l’Administració de la Generalitat en el territori d’Aran.

Més informació:

    Art. 26.1 i 26.2 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.

El Consell General d’Aran és integrat per 13 consellers generals, distribuïts de la manera següent:

  • Pujòlo: 2 membres
  • Arties e Garòs: 2 membres
  • Castièro: 4 membres
  • Marcatosa: 1 membre
  • Lairissa: 1 membre
  • Quate Lòcs: 3 membres

 

Més informació:

  • Art. 26.3 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.
El mandat dels consellers generals coincideix amb el dels regidors dels ajuntaments. Més informació: Art. 40 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d´Aran.