La barrera legal és un límit mínim de vots que s´estableix en l´escrutini perquè una candidatura pugui concórrer a la distribució d´escons.

  En les eleccions municipals: 5% dels vots vàlids.
  En les eleccions al Consell General d´Aran: 5% o més dels vots vàlidament emesos.

Més informació:

  Art. 180 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  Art. 20 del Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei de l´organització comarcal de Catalunya.

La llei d´Hondt és el procediment que s´utilitza per distribuir els escons. En les eleccions municipals i al Consell General d´Aran la regla s´aplica només a les candidatures que obtinguin almenys un 5% dels vots vàlids emesos en la circumscripció (llindar o barrera legal). Les candidatures que obtinguin menys vots no es tenen en compte.

Exemple: municipi amb 9 regidors a repartir i 10 candidatures, en el qual s´han emès 1.400 vots vàlids, distribuïts de la manera següent:


 • Partit A: 447 vots
 • Partit B: 277 vots
 • Partit C: 192 vots
 • Partit D: 170 vots
 • Partit E: 96 vots
 • Partit F: 82 vots
 • Partit G: 64 vots
 • Partit H: 37 vots
 • Partit I: 21 vots
 • Partit J: 8 vots
 • Vots en blanc: 6 vots

La barrera legal del 5% dels vots vàlids és 70, per tant, en el repartiment d´escons no es tindran en compte els partits G, H, I i J. En els vots obtinguts pels altres 6 partits s´aplica la llei d´Hondt, amb el resultat de dividir el nombre de vots obtinguts per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que són el nombre de regidors a escollir. Així, s´obtenen els quocients següents:

 

Vots

Vots

Vots

Vots

Vots

Vots

Vots

Vots

Vots

 

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

Partit A

447

223.5

149

111.75

89.4

74.5

63.86

55.88

49.67

Partit B

277

138.5

92.33

69.25

55.4

46.17

39.57

34.63

30.78

Partit C

192

96

64

48

38.4

32

27.43

24

21.33

Partit D

170

85

56.67

42.5

34

28.33

24.29

21.25

18.89

Partit E

96

48

32

24

19.2

16

13.71

12

10.67

Partit F

82

41

27.33

20.5

16.4

13.67

11.71

10.25

9.11

El repartiment quedaria de la manera següent:

  El primer escó correspon al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 1 (447), que és la més alta.
  El segon escó, al partit B, també per la xifra dels seus vots dividida per 1 (277), perquè és la xifra més alta després de l´anterior.
  El tercer escó correspon un altre cop al partit A, que amb la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (223.5) presenta la tercera xifra més alta.
  El quart escó, al partit C (192).
  El cinquè escó, al partit D (170).
  El sisè és un altre cop per al partit A, que amb els seus vots dividits per 3 té la següent xifra més alta (149).
  El setè és per al partit B, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 2 (138.5).
  El vuitè escó és per al partit A, per la xifra dels vots obtinguts dividida per 4 (111.75).
  El novè i últim és per al partit C, per la xifra de vots obtinguts dividida per 2 (96).

Quan les xifres de dos quocients són iguals, s´atribueix l´escó a la candidatura que hagi obtingut més vots en total.