Sí. En aquest cas podeu tramitar el vot per correu d’acord amb el procediment de votació establert per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger.

Més informació:

  Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l’estranger.

Per exercir el dret de vot, cal estar inscrit en el Registre de matrícula consular com a no resident.

Un cop estigueu inscrits, heu de  sol·licitar la documentació per exercir el dret de vot des de l’estranger entre el 31 de març i el 25 d’abril de 2015, ambdós inclosos. Aquesta sol·licitud la podeu trobar a:

Haureu de lliurar la sol·licitud emplenada, personalment i presentant el vostre DNI o passaport espanyol, a les oficines consulars o a les seccions consulars de les ambaixades, les quals remetran la vostra sol·licitud, de manera immediata, a la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral corresponent.

Ambdós tràmits (sol·licitud i inscripció) es poden fer al mateix moment.

Més informació:

 • Art. 2.2 i art. 3 del Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger.

No. La sol·licitud tindrà validesa, exclusivament, per un procés electoral concret o per diversos, si se celebren en una mateixa data.

És a dir, en aquest cas, la sol·licitud tindrà validesa, únicament i exclusivament, per a les eleccions municipals i les eleccions del Consell General d´Aran del 24 de maig de 2015.

Més informació:
Art. 3.5 del Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger.

Un cop feta la sol·licitud, l´Oficina del Cens Electoral us trametrà per correu certificat i urgent la documentació electoral necessària per votar a l´adreça postal indicada en la vostra sol·licitud, no més enllà del dia 2 maig de 2015.

La documentació enviada inclourà:

 • el certificat d’inscripció al cens,
 • les paperetes de votació,
 • el sobre de votació,
 • el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral que correspongui,
 • un full explicatiu i
 • un imprès oficial destinat a possibilitar el reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.

Més informació:
Art. 4 del Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger.

Una vegada rebuda la documentació, heu d´introduir la papereta dins del sobre de votació i tancar-lo. Si hi ha més d´una elecció convocada, heu de procedir de la mateixa manera per a cadascuna de les eleccions.

A continuació, introduïu en el sobre adreçat al president/a de la mesa electoral que us correspon:

 • el sobre o sobres de votació amb la papereta i
 • el certificat d´inscripció en el cens i
 • l´imprès formalitzat per al reintegrament de les despeses de franqueig, si escau.i

Posteriorment, heu d’enviar-lo, amb caràcter certificat i gratuït, a la mesa electoral corresponent fins al 20 de maig de 2015, inclòs.

Més informació:

 • Art. 4 del Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger.

El termini per trametre el vostre vot i la documentació a la mesa és fins al 20 de maig de 2015, inclòs.

Més informació:
Art. 4 del Reial decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l´estranger.