Els representants de l´Administració assignats a les meses electorals, un cop acabat l´escrutini, reben dels presidents de les meses electorals una còpia de les actes d´escrutini dels resultats d'aquesta mesa.

Immediatament, els representants de l´Administració transmeten telefònicament o telemàticament la informació al Centre de Recollida d´Informació (CRI).

Al CRI aquestes dades es graven i/o es transmeten a un ordinador central, en el qual, a mesura que es van rebent els resultats de les circumscripcions completes, es van aplicant les fórmules legals corresponents.

En el cas de les eleccions municipals, les juntes electorals de zona (JEZ) començaran l´escrutini definitiu el dia 27 de maig de 2015, el qual ha de concloure no més enllà del 30 de maig de 2015.

En el cas de les eleccions al Consell General d´Aran, l´escrutini definitiu el farà la Junta Electoral Provincial (JEP) de Lleida, en el mateix període.

La procalmació dels electes es farà entre el 31 de maig i el 8 de juny (ambdós inclosos). Les proclamacions dels candidats electes a les eleccions municipals i al Consell General d´Aran, les faran les juntes electorals de zona, en el cas de les eleccions municipals, i la Junta Electoral Provincial de Lleida, en el cas del Consell General d´Aran, respectivament.