La campanya electoral dura quinze dies. Des de les zero hores del dia 8 de maig de 2015 fins a les zero hores del dia 23 de maig de 2015.

Més informació:

  • Art. 51 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. Des del 31 de març fins al 7 de maig de 2015, ambdós inclosos, està prohibida la realització de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals.

Més informació:

    Art. 53 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. No poden contractar espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública ni en les emissores de televisió privada.

No obstant això, durant la campanya electoral (del 8 al 22 de maig de 2015, ambdós inclosos) els partits, federacions, coalicions i agrupacions que es presentin a les eleccions tenen dret a espais gratuïts de propaganda electoral en les emissores de televisió i de ràdio de titularitat pública.

Més informació:

    Art. 60 i seg. de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

No. A part dels emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, els partits només poden fixar cartells o altres formes de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats.

Més informació:

    Art. 55.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Sí. Les despeses electorals per a aquests conceptes no poden superar el 20% del límit de despeses previst en la Llei orgànica del règim electoral general.

Més informació:

    Art. 55.3 i 58.1  de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.