A Catalunya tindran lloc les eleccions municipals i les eleccions al Consell General d’Aran.

Dels resultats de les eleccions municipals, en dependrà la formació dels consells comarcals i de les diputacions provincials.

  • Eleccions municipals: d´acord amb el que estableix la Llei orgànica del règim electoral general, les eleccions municipals tindran lloc el quart diumenge de maig de cada quatre anys.
  • Eleccions al Consell General d´Aran: d´acord amb el que estableix la Llei del règim especial d´Aran, les eleccions per designar els consellers generals s´han de fer el mateix dia de la celebració de les eleccions municipals.

Més informació:
  • Art. 42.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
  • Art. 38.1 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d´Aran.