Municipis i comarques


Municipis  
 
Comarques


L'article inicial dels noms de lloc catalans s'escriu sempre amb minúscula, tant en els mapes com en un text, llevat que es tracti, òbviament, del començament de la frase.

L'article a l'interior del topònim també s'escriu en minúscula, fins i tot si es tracta de l'article personal en.

En aquesta llista, s'han ordenat els topònims sense tenir en compte la presència de l'article.

Cal també recordar que Osona no porta mai article i que n'és optatiu l'ús amb Anoia, Garraf i Terra Alta.