EAPC-Formulari Incidències Aul@

Escola d'Administració Pública de Catalunya - www.eapc.cat

Formulari per a obrir incidències, consultes o peticions sobre l'aplicació AUL@

Els camps amb (*) són obligatoris


Dades de la persona sol·licitant:

Dades de la incidència, consulta o petició:


En el cas que la incidència tingui que veure amb la gestió d'un usuari concret, indiqueu el seu

En el cas que la incidència tingui que veure amb una edició concreta, indiqueu el
Escola d'Administració Pública de Catalunya
eapc.gencat.cat